Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sanne och Jan tilldelas byggnadsvårdspriset

Sanne Hjougaard och Jan Östergaard tar emot byggnadsvårdspriset av Margareta Schlee (M), ordförande i kultur- och föreningsutskottet. Foto.

Sanne Hjougaard och Jan Östergaard tar emot byggnadsvårdspriset av Margareta Schlee (M), ordförande i kultur- och föreningsutskottet.

2021 års byggnadsvårdspris tilldelas Sanne Hjougaard och Jan Östergaard för att med tidstypiska metoder ha återställt en unik byggnad.

Uppvidinge kommuns byggnadsvårdspris delas ut till den fastighetsägare som på bästa sätt under åren vårdat, renoverat eller byggt till sitt hus med byggnadsantikvariska metoder och material. Fastighetens ursprungliga utseende och värde ska bibehållas så långt möjligt.

Sanne Hjougaard och Jan Östergaard får ta emot 2021 års byggnadsvårdspris för att ha återställt och vårdat loftboden på fastigheten Bihult 1:9 till ett tidstypiskt skick. Pristagarna har utsetts av kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott och de uppvaktades av utskottets ordförande Margareta Schlee (M) och kultur- och fritidschef Kasia Musial.

Priset består av ett diplom och en minnesplåt att fästa på fastigheten.

Övriga priser och stipendier delades ut i december 2021 men kultur- och föreningsutskottet behövde då mer betänketid när det gällde just byggnadsvårdspriset.

Motivering

"Med stor respekt för byggnadens tradition och med hjälp av tidsenliga material och metoder har man återställt och vårdat loftboden på fastigheten Bihult 1:9 till ett tidstypiskt skick och säkrat bevarandet av denna unika byggnad även in i framtiden.

Byggnaden som även finns omnämnd i skriften ”Loftbodar i Uppvidinge kommun” och omges av en värdefull Natur- och kulturmiljö i Bihult och anses av Uppvidinge kommun som en byggnad viktig att vårda och bevara.

Uppvidinge kommun vill genom att tilldela Jan och Sanne 2021 års byggnadsvårdspris, stödja en värdefull kulturgärning och uppmuntra till fortsatt vård av fastigheten med tidstypiska material och metoder enligt kriterierna för god byggnadsvård."

Loftboden som Sanne och Jan har återställt till ett tidstypiskt skick.

Loftboden som Sanne och Jan har återställt till ett tidstypiskt skick.

Läs om övriga pristagare och stipendiater i vår tidigare artikel:

Årets pristagare och stipendiater hyllades

Lyssna