Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Håll koll på invasiva arter

Parkslide, Jättebjörnloka samt ”mördarsnigel” är bekanta namn, men hur är det med Kabomba, Smörbult och Sjögull?

Gemensamt för dem alla är att de är invasiva arter som inte hör hemma i våra marker och vattendrag. De kan orsaka stora skador på ekosystem, bebyggelse och ekonomi.

En invasiv art är en främmande art, från växt- eller djurlivet, som introducerats av människan och som sedan sprider sig av egen kraft. För att inte problemen med invasiva arter ska växa ytterligare så behövs hjälp. På sommaren och hösten är många ute i skog, mark och våra vattenmiljöer. Du kan hjälpa till genom att lära dig känna igen de invasiva arterna och rapportera in eventuella fynd. Och självklart, genom att inte sprida invasiva arter i naturen.

Länsstyrelserna i Kronoberg och Blekinge har gett ut en liten broschyr om invasiva arter i våra sjöar och vattendrag. Finns att hämta på kommunhuset. Det finns också gott om information på Internet.

Läs mer om invasiva främmande arter hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om främmande arter – Arter och livsmiljöer hos Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Park, Jätte- och Hybridslide hos naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapportera dina fynd på artdatabanken invasivaarter.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också rapportera dina vattenlevande fynd Hos Havs- och Vattenmydigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna