Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Eldningsförbud upphävt från 5/7

Länsstyrelsen i Kronobergs läns föreskrift om eldningsförbud upphävs från och med kl. 08.00 den 5 juli 2022

Under de senaste dagarna har det över hela länet fallit nederbörd som gör att brandriskvärdena dämpas. Samtidigt har svalare och mera mulet väder dämpat avdunstningen. Idag anges såväl antändningsrisken som brandspridningsrisken i SMHI:s prognoser på låga nivåer.
Länsstyrelsen bedömer utifrån rådande väderleksförhållanden i länet och prognoser för överskådlig tid att det eldningsförbud i länet som beslutades 23 juni 2022 bör upphävas.

Lyssna