Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Så jobbar kommunen efter lagändring om flyktingmottagande

Efter en lagändringen den 1 juli kan Migrationsverket anvisa flyktingar från Ukraina till boenden som kommunerna ansvarar för.

Migrationsverket har ansvar för mottagande av människor som söker asyl i Sverige och som kommer som massflyktingar. Den 1 juli träder en lagändring i kraft som innebär att Migrationsverket kommer att anvisa kommunerna att skaffa boende till personer som flyr från Ukraina enligt massflyktsdirektivet.

Till Uppvidinge kommun kan Migrationsverket anvisa cirka 15 personer som har sökt skydd undan kriget i Ukraina.

Ska kunna ta emot inom en månad efter anvisning

Under försommaren har Uppvidinge kommun haft dialog med Migrationsverket om att ta emot människor från Ukraina. Hänsyn som tas när Migrationsverket anvisar flyktingar till kommuner är bland annat tidigare mottagande i kommunen, befolkningsstorlek och förutsättningar på arbetsmarknaden. Kommunen ska kunna ta emot flyktingar inom en månad efter att Migrationsverket har anvisat boende till Uppvidinge. Migrationsverket tar hand om flyktingens ärende och rättigheter, medan kommunen ordnar boende.

Framöver arbetar Uppvidinge kommun därför med att ordna boendeplatser enligt de anvisningar som Migrationsverket ger. Enligt Migrationsverket kommer med största sannolikhet inga anvisningar till Uppvidinge att ske under sommaren.

Även förskola, skola och andra uppgifter ses över. De flyktingar som stannar i Uppvidinge en längre period kommer att tas emot som ordinarie nyanlända.

Migrationsverket sköter kontakten

Även efter lagändringen är det Migrationsverket som sköter kontakten med den enskilda flyktingen, alltså även när det gäller var personen ska bo. Migrationsverket informerar sedan respektive kommun.

Evakueringsboenden har inte behövts

Uppvidinge kommun ordnade under våren tillfälliga boendeplatser, så kallade evakueringsboenden, till skyddsbehövande från Ukraina. Migrationsverket hade då inte möjlighet att sätta i gång så många boendeplatser som behövdes och vädjade till kommunerna om stöd. Betydligt färre flyktingar än prognoserna inledningsvis sa, kom till Sverige. De boendeplatser som ställdes i ordning behövde därför aldrig användas men finns som en resurs om läget skulle förändras.

Vi välkomnar alla nya till Uppvidinge kommun!

Lyssna