Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt namn på nämnd och förvaltning ska spegla verksamheten bättre

Två personer håller varandra i handen. Foto.

Socialnämnden och socialförvaltningen kommer att byta namn till välfärds- och omsorgsnämnden respektive välfärds- och omsorgsförvaltningen.

Kommunfullmäktige har beslutat att de nya namnen ska börja gälla den 1 januari 2023. Namnbytet har initierats av socialnämnden och syftet är att benämningarna välfärds- och omsorgsnämnden och välfärds- och omsorgsförvaltningen bättre ska spegla hela verksamheten.

Förvaltningen kommer att omfatta samma verksamheter som idag; individ- och familjeomsorg, omsorg och hälso- och sjukvård.

Lyssna