Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunfullmäktige antog budgetramarna för 2023

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-28 om budgetförutsättningarna för 2023, samt verksamhetsplan för 2024-25.

Budgetförutsättningarna anger ramarna för det fortsatta budgetarbetet inför att kommunfullmäktige ska fastställa budgeten i november.

– Årets budgetförslag ser vi som en tillväxt- och utvecklingsbudget där vi förstärker de delar som är extra viktiga för kommunens invånare. Bland annat skolan, vatten och avlopp samt föreningslivet. Vi har haft mycket bra diskussioner i budgetberedningen och vi har nu ett förslag bakom vilket vi kan säga råder en stor politisk enighet, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson (S).

Budgetdiskussionerna har också kretsat kring hur man bäst hanterar kommunens verksamheter i en allt mer osäker omvärld, dessutom med ökande kostnader inom många av kommunens verksamhetsområden. Därav följer att beredningen bland annat planerar en avgiftshöjning där VA-verksamheten bär sina egna kostnader.

Under våren har förutsättningarna för kommunens budgetarbete förändrats drastiskt. Inte bara ökade energi-, livsmedel-, och råvarupriser påverkar kommunens ekonomi. Ett nytt pensionsavtal för kommunsektorn, hög inflation, kraftigt försämrat utfall i kostnadsutjämningen, försämrat utfall i LSS-utjämningen samt fortsatt minskade befolkningstal påverkar också negativt.

­Fortsatta satsningar

Förra årets budget handlade mycket om satsningar på barn och unga, via ökade anslag till skolan samt förbyggande insatser riktade mot samma grupp. Uppvidinge kommun kan se tillbaka på några ekonomiskt goda år vilket gett utrymme för fortsatta satsningar där också Barn- och utbildningsförvaltningen kan se fram emot fortsatt stöd. Där tillförs exempelvis medel för en ny speciallärartjänst samt utökade lokalytor. Socialförvaltningen får stöd för bland annat ökade placeringskostnader samt ges utökade medel öronmärkta till äldrevården.

Senare i höst fortsätter budgetarbetet med följande hållpunkter:

  • Oktober. Nämnderna beslutar om förslag till budget och verksamhetsplan
  • Oktober. Kommunstyrelsen föreslår skattesats för kommande året
  • November. Kommunfullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan
Lyssna