Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Eldningsförbud i hela Kronobergs län

Skylt med eldningsförbud.

Det är stor risk för skogsbrand och Länsstyrelsen i Kronobergs län har beslutat att införa eldningsförbud från och med 24/6 klockan 12.00.

Under kommande dagar väntas varmt och torrt väder och SMHI:s brandriskprognos visar att det är stor risk för skogsbrand.

Eldningsförbudet gäller hela Kronobergs län från och med den 24/6 klockan 12.00. Det medför att eldning och grillning i skog och mark inte är tillåten utanför sammanhållen bebyggelse på annat än fasta grillplatser. Eldningsförbudet hindrar inte grillning i till exempel vanliga trädgårdsgrillar på egen tomt.

Eldningsförbudet innebär

I skog och mark är det förbjudet att:

  • elda, grilla eller utföra annan bränning med fasta bränslen på annat än fasta grillplatser. Exempel på fasta bränslen är ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar. Du bör inte använda annat än kol och briketter för att minimera risken för gnistbildning.

I skog och mark är det tillåtet att:

  • grilla och laga mat vid fasta grillplatser. En fast grillplats är utformad så att faran för antändning och spridning är låg,
  • förbränna gas och vätskeformiga bränslen i syfte att laga mat, förutsatt att dessa är placerade så att fara för antändning och spridning är låg (exempel friluftskök),
  • använda engångsgrillar på fast grillplats.

Du kan läsas mer om eldningsförbudet på Länsstyrelsens webbplats:

Länsstyrelsen i Kronobergs län - Eldningsförbud införs i Kronobergs län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stor brandrisk

SMHI varnar för att det är stor risk för skogsbrand.

Hur kan det påverka mig?

  • Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark.
  • Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.

Följ väderutvecklingen och brandrisken på SMHI:s webbplats:

SMHI.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också ladda hem appen Brandrisk Ute för att få hjälp att hålla koll på brandrisk i skog och mark.

Lyssna