Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Låga grundvattennivåer kan drabba brunnsägare

SMHI meddelar att det är låga nivåer i små grundvattenmagasin. Detta kan särskilt drabba hushåll med egen brunn.

Grundvattennivåerna är under de normala för årstiden i Kronobergs län och i stora delar Sverige. För hushåll med egen brunn kan det leda till brist på vatten, försämrad kapacitet eller förändrad vattenkvalitet. Brunnsägare bör vara observanta på nivån i brunnen och vara försiktiga med vattenkonsumtionen.

Det är alltid du som äger den privata brunnen som har eget ansvar för tillgången till vatten. Har det tidigare varit problem med vattenbrist behöver du vara extra observant på förändringar nu. Planera för alternativ, som att djupborra brunn, eller andra praktiska lösningar, i god tid. Speciellt viktigt är det om du har djur som behöver mycket vatten.

Om vattnet tar slut

Uppstår akut vattenbrist kontaktar du Uppvidinge kommuns tekniska avdelning för anvisningar om tappställen där du kan hämta dricksvatten i egna kärl. Tekniska avdelningen vill ha personlig kontakt med alla som behöver hämta vatten tillfälligt – av säkerhetsskäl, men också för att veta hur stort behovet är. Du är välkommen att kontakta tekniska avdelningen genom kommunens växel 0474‑470 00.

Läge och prognos

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, publicerar aktuella grundvattennivåer på sin webbplats:

SGU - Aktuella grundvattennivåer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SMHI publicerar meddelanden om risk för vattenbrist och vilka konsekvenser det kan orsaka:

SMHI - Meddelande om vattenbrist Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så kan du minska din vattenförbrukning

Om du sparar på vattnet, sparar du också på resurser som krävs för framställning och transport av dricksvatten. Du kan själv lätt påverka hur mycket vatten du gör av med:

  • Kyl dricksvatten i kylskåpet, så slipper du spola för att få kallt vatten.
  • Duscha kortare tid och stäng av vattnet när du tvålar in dig.
  • Stäng av kranen när du borstar tänder eller rakar dig.
  • Diska och tvätta med full maskin och på kortprogram.
  • Diska inte under rinnande vatten utan använd balja eller diskpropp
  • Dra åt kranar ordentligt.
  • Byt packning om kran eller toalett läcker.
  • Installera snålspolande kranar och duschmunstycken.
  • Samla regnvatten till bevattning i tunnor. Vattna helst inte mitt på dagen.
  • Tvätta inte bilen så ofta och gör det hos en biltvätt (där vattnet återanvänds).

Tack för att du hjälper till att spara vatten i Uppvidinge!

Lyssna