Rysslands invasion av Ukraina: Viktigt att veta

Uppvidinge kommuns logotyp och det gröna grafiska elementet.

Rysslands invasion av Ukraina kan väcka frågor och oro även i Uppvidinge. Här samlar vi information om sådant som kan beröra våra invånare.

Ryssland har invaderat Ukraina. Det som händer i vår omvärld påverkar oss och kommer att påverka på lång sikt. Uppvidinge kommun följer händelseutvecklingen. Samtidigt pågår våra verksamheter som vanligt. Kommunens grundläggande ansvar är att bedriva samhällsviktiga verksamheter oavsett vilken yttre påverkan som finns. Kommuner, länsstyrelse och andra myndigheter samverkar alltid och särskilt vid kris, bland annat för att ha en aktuell och gemensam lägesbild.

Håll dig uppdaterad om aktuellt läge. Har du frågor om skyddsrum, beredskap och stöd till Ukraina? På denna sidan kan du få vägledning.

Var källkritisk

Vid kriser och allvarliga händelser är det viktigt att du är källkritisk och inte sprider vidare rykten och information som inte stämmer. Kolla alltid källan först! Hämta din information på ansvariga myndigheters webbplatser.

Krisinformation.se - Om källkritik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se - Tänk på det här innan du delar information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bli inte lurad (Myndigheten för psykologiskt försvar) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du får information och när du sprider information vidare, fråga dig själv: Vem ger mig information? Varför sprids den? Är jag säker på att den stämmer?

Skänka pengar och saker, volontärarbete

Hjälpa till som privatperson

På Länsstyrelsen i Kronobergs webbplats Kronoberg tillsammans finns information om hur privatpersoner kan hjälpa till på olika sätt:

Kronoberg tillsammans - Information för dig som vill hjälpa till Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har informationsmaterial för personer som har flytt Ukraina som du som privatperson kan hjälpa till att sprida:

MSB.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skänka pengar

Hjälporganisationer har stort behov av pengar, då det ofta finns möjlighet att göra inköp på plats där hjälp behövs. Pengar kräver inte en så stor organisation som när man skänker exempelvis kläder. Flera organisationer i Uppvidinge kommun har insamlingar i gång. Vill du hjälpa till praktiskt kan du höra av dig till någon av hjälporganisationerna, exempelvis till Röda Korset:

Röda Korset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Giva Sverige, en branschorganisation för tryggt givande, finns en sammanställning av hjälporganisationer som jobbar med Ukraina:

Giva Sverige - Så kan du bidra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokala aktiviteter

Det kan uppstå behov av aktiviteter av olika slag i våra samhällen. Uppvidinge kommun tar då kontakt med lokala organisationer och föreningar för samverkan kring att öppna mötesplatser och arrangera aktiviteter.

Bli god man

Uppvidinge kommun har fortsatt ett stort behov av gode män och förvaltare. Med anledning av situationen i Ukraina kan även fler gode män för ensamkommande barn komma att behövas.

För mer information, välkommen att höra av dig till: ofm@nybro.se eller 0481-454 07. Information finns även på nybro.se/bligodman Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Erbjuda boende

För närvarande behövs inte fler boenden i Kronobergs län hos privatpersoner. Migrationsverket meddelar att de har kontroll över boendesituationen.

Om du har utrustade boenden (lägenheter, vandrarhem eller liknande) att erbjuda på längre sikt – kontakta Migrationsverket direkt på följande e-postadress:

vaxjo-boende@migrationsverket.se

Tillfälliga evakueringsboenden

Tillfälliga evakueringsplatser i Älghult och Norrhult

Uppvidinge kommun har ställt i ordning två evakueringsboenden för flyktingar i tidigare äldreboenden i Älghult och Norrhult. Sammanlagt kan cirka 60 personer få plats där. Det är delar av boendena som tillfälligt kan komma att användas.

Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen inom samhällsserviceförvaltningen har ordnat det praktiska och kommunen som helhet bidrar genom förvaltningars och bolags respektive ansvarsområden.

Migrationsverket har meddelat att de tillfälliga boendeplatserna för tillfället inte behövs men detta kan komma att ändras och då står platserna redo.

Migrationsverket arbetar med långsiktiga lösningar

På sikt är tanken att Migrationsverket ska ordna boenden i egen regi. Uppvidingehus har kontaktat Migrationsverket med erbjudande om sådana bostäder. Behovet av evakueringsplatser bedöms minska över tid då nya bostadsplatser direktupphandlas och kan börja användas. Även i samband med flyktingsituationen 2015 använde Migrationsverket tillfälliga evakueringsplatser i kommunerna.

Länsstyrelsen i Kronoberg informerar om vad som gäller för flyktingar som kommer till länet:

Länsstyrelsen - Kriget i Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till flyktingar från Ukraina

Information från Migrationsverket

Information från Migrationsverket om Ukraina Länk till annan webbplats.

Information på ukrainska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Information på ryska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information från Region Kronoberg

Region Kronoberg ansvarar för hälso- och sjukvård. På 177.se finns information om hälso- och sjukvård i Kronobergs län:

1177.se - To seek healthcare in Sweden (in english) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personer som har flytt från Ukraina har rätt till en hälsoundersökning och kostnadsfri vaccination mot covid-19.

För att boka tid, ring 0470-52 39 00. Telefonnumret är till Region Kronoberg. Man lämnar sitt telefonnummer och blir sedan uppringd samma dag. Det går bra att prata svenska eller engelska. Du som vi hjälpa person från Ukraina att boka tid är också välkommen att ringa dit. Det går också bra att mejla: samordning@kronoberg.se

Region Kronoberg har även tagit fram informationsblad på ukrainska och ryska:

Om du blir sjuk - ukrainska Pdf, 195.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du blir sjuk - ryska Pdf, 144.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Information från Folkhälsomyndigheten

Skydda dig själv och andra från smittspridning - information på ukrainska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skydda dig själv och andra från smittspridning - information på ryska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till dig som saknar svensk id-handling - Om vaccination mot covid-19 på ukrainska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till dig som saknar svensk id-handling - Om vaccination mot covid-19 på ryska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information från Jordbruksverket om husdjur

Om att ta in djur i Sverige - information på ukrainska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information från Jämställdhetsmyndigheten

Information kring trafficking på ukrainska och engelska Länk till annan webbplats.

Uppmärksam på människohandel - flyer på ukrainska Pdf, 140.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridslinjen

Ukrainska - Українська - Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om Sverige

På informationsverige.se finns information om det svenska samhället:

Для біженців з України | Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Du som har flytt från kriget i Ukraina | Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Hälso- och sjukvård för flyktingar från Ukraina

Region Kronoberg ansvarar för hälso- och sjukvård. På 177.se finns information om hälso- och sjukvård i Kronobergs län:

1177.se - To seek healthcare in Sweden (in english) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personer som har flytt från Ukraina har rätt till en hälsoundersökning och kostnadsfri vaccination mot covid-19.

För att boka tid, ring 0470-52 39 00. Telefonnumret är till Region Kronoberg. Man lämnar sitt telefonnummer och blir sedan uppringd samma dag. Det går bra att prata svenska eller engelska. Du som vi hjälpa person från Ukraina att boka tid är också välkommen att ringa dit. Det går också bra att mejla: samordning@kronoberg.se

Region Kronoberg har även tagit fram informationsblad på ukrainska och ryska:

Bra att veta om sjukvård och tandvård - ukrainska Pdf, 537.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Bra att veta om sjukvård och tandvård - ryska Pdf, 515.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Bra att veta om sjukvård och tandvård - svenska Pdf, 212.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Information från andra myndigheter

Krisinformation.se

På MSB:s Krisinformation.se finns samlad information från svenska myndigheter.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen följer läget och är högsta civila myndigheten i länet för totalförsvaret. Tillsammans är ett viktigt ord när det blir kris. Länsstyrelsen arbetar tillsammans med andra aktörer, både i länet och nationellt.

Länsstyrelsen Kronoberg - Viktigt att veta i en orolig tid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, informerar om vad privatpersoner, myndigheter och företag kan behöva tänka på i dagens säkerhetspolitiska läge.

MSB.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten informerar med anledning av händelserna i Ukraina.

Strålsakerhetsmyndigheten.se - Frågor och svar med anledning av händelserna i Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten har information om människohandel och trafficking till dig som möter flyktingar från Ukraina:

Jämställdhetsmyndigheten - Till dig som möter personer på flykt från Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försvarsmakten

Försvarsmakten följer, utifrån sitt ansvar, händelseutvecklingen mycket noga.

Forsvarsmakten.se - Information om säkerhetsläget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

113 13 - det nationella informationsnumret

Om du vill få information via telefon om händelser kopplade till Rysslands invasion av Ukraina kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Stöd vid oro

Många känner oro när ett land nära Sverige är i kris. Tankar på säkerhetsläget i Europa kan också skapa oro. Det finns stöd och råd att få för dig som är vuxen. Tänk på att ha kontakt med dina nära, dina grannar och andra du känner. På Krisinformation.se finns samlad information om vart du kan vända dig om känner oro.

Krisinformation.se - Stöd vid oro och kontaktuppgifter till jourer och chattar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se - Om oro kring krisen i Ukraina och läget i omvärlden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SKR har genom projektet Uppdrag Psykisk Hälsa tagit fram råd och länkar till information, tips och stöd för psykisk hälsa i kristid:

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prata med barn och unga

Beredskap i kris och krig och hemberedskap

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har ansvar för att stödja samhällets beredskap. Du kan förbereda dig genom att ta del av broschyren "Om krisen eller kriget kommer". Alla vuxna som har möjlighet, kan bidra till samhällets totala förmåga genom att stötta varandra, ha egen hemberedskap, hålla sig uppdaterad om läget och söka information hos myndigheter som har ansvar.

Msb.se - Om krisberedskap och civilförsvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner broschyren "Om krisen eller kriget kommer" Länk till annan webbplats.

Hemberedskap

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en beredskap hemma och kunna ordna vatten, mat och värme.

Ha egen beredskap hemma.

Här på uppvidinge.se har vi samlat information om hemberedskap:

Uppvidinge.se - Hemberedskap tema mat

MSB har också information om hur du kan förbereda dig:

MSB.se - Förbered dig för en kris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddsrum

Skyddsrum, hur de fungerar och var de finns, kan du läsa mer om hos MSB.

MSB.se - Om skyddsrum och var de finns Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information på fler språk

Två länkar till information på fler språk: 1. Om hur du kan förbereda dig för en kris på engelska, arabiska och somaliska. 2. Om invasionen av Ukraina på engelska.

Om krisen eller kriget kommer - Broschyr på flera språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se - The war in Ukraine Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Ukraina

Vem gör vad i flyktingmottagandet?

En central fråga just nu är mottagande av personer som flytt från Ukraina. Migrationsverket, Länsstyrelsen och kommunerna har alla ansvar för att flyktingmottagandet ska fungera

På länsstyrelsens webbplats finns mer information om rollfördelning mellan Länsstyrelsen, kommunerna och Migrationsverket:

Länsstyrelsen - Så påverkar omvärldeläget samhället Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna