Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Föreningar kan söka bidrag för ökade elkostnader

En glödlampa och staplar med mynt. Foto.

Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta 300 000 kronor som föreningar i kommunen som drabbats av höjda elkostnader kan ansöka om.

De kraftigt höjda elpriserna under vintern har drabbat en del föreningar hårt. Därför har Kommunstyrelsen beslutat att avsätta 300 000 kronor i bidrag.

- Det känns bra att vi kan skapa den här ekonomiska möjligheten för att kunna hjälpa föreningar som fått det ekonomiskt jobbigt med anledning av skenande elkostnader. Det här stödet kan vara avgörande för vissa föreningen för att de långsiktigt ska kunna ställa om sin verksamhet och få sin ekonomi att gå runt över tid om kostnadsökningen kvarstår, säger Niklas Jonsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Föreningar och föreningsägda bolag kan ansöka om bidrag för ökade elkostnader under perioden 2021-10-01 till 2022-06-30. Senast 2022-07-15 ska ansökan ha kommit in till kultur- och fritidsavdelningen tillsammans med underlag som styrker föreningens ökade elkostnader. De föreningar som ansöker ska också skicka med en beskrivning av hur de planerar för framtida energieffektiviseringar.

- Föreningarna har erfarit ett par svåra år, med minskade intäkter på grund av pandemin. Deras planeringsförutsättningar är fortsatt ovissa, med dagens ökade elkostnader, ökade drivmedelspriser och andra omvärldsfaktorer som påverkar deras situation. Det är ideella krafter bakom föreningslivets utbud, vilket är ovärderligt för kommunen i vår ambition att kunna erbjuda våra invånare en meningsfull fritid. Vi vill bidra till att stärka föreningarnas förutsättningar och möjligheter, säger kultur- och fritidschef Kasia Musial.

Lyssna