Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förändring för barn i förskoleklass

Två elever vid sina skolbänkar. Ryggsäckar hänger på stolarna. Foto.

Från och med läsåret 2022/2023 kommer elever i förskoleklass att gå i skolan även på fredagar.

Förändringen innebär att eleverna kommer att gå i skolan fem dagar i veckan istället för fyra som det har varit tidigare.

Förskoleklassen blev obligatorisk i skolväsendet från läsåret 2018/2019 och innebär för eleverna att de har skolplikt från året de fyller sex år. I Uppvidinge kommun behöver vi öka vår måluppfyllelse i grundskolan och ser därför att det är välanvänd tid att starta med de yngsta eleverna för att lägga en god grund för lärandet. Det är också en god väg att skapa likvärdighet för våra unga i kommunen.

Undervisningen i förskoleklass ska bidra med kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning.

Läsåret 2022/2023 börjar onsdagen den 17 augusti.

Lyssna