Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Barns rättigheter ska belysas inför beslut

Flicka håller upp armarna. Foto.

Uppvidinge kommun fortsätter arbetet med att inkludera barns rättigheter med en vägledande, kommunövergripande policy.

Kommunfullmäktige beslutade den 5 april 2022 att anta Policy för inkluderande av barnkonventionen i beslut. Barnkonventionen fick status som svensk lag den 1 januari 2020 och som en del i implementeringen av lagen har policyn arbetats fram. Policyn ska vägleda arbetet inför beslutsfattande i frågor där barn berörs.

Barnkonventionen specificerar rättigheter för barn upp till 18 års ålder i frågor som rör dem. Uppvidinge kommuns policy tydliggör att barns rättigheter ska belysas inför beslut som tas av såväl tjänstepersoner som av politiska församlingar i sådana frågor.

Mer information om barnkonventionen finns på vår sida om barnkonventionen:

Barnkonventionen

Lyssna