Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Evakueringsplatser för ukrainska flyktingar redo för kommande behov

De tillfälliga boendeplatser som Uppvidinge kommun har tagit fram för ukrainska flyktingar står redo för kommande behov.

Efter Rysslands invasion av Ukraina bad Migrationsverket och regeringen landets kommuner om hjälp med att ta fram tillfälliga evakueringsboenden för ukrainska flyktingar. I Uppvidinge kommun har vi ställt i ordning platser för cirka 60 personer i Älghult och Norrhult.

Migrationsverket har nu meddelat kommunerna i Kronobergs län att det just nu finns ett minskat behov av de evakueringsboenden kommunerna har förberett och hittills har inga flyktingar placerats på våra tillfälliga boenden i Uppvidinge kommun. Det kan dock uppstå behov framöver och då är vi redo att ta emot på våra boenden.

- Vi vill rikta ett stort tack till de organisationer i vårt civilsamhälle som har bidragit med hjälp och utrustning till våra boenden. Det har bidragit till att vi snabbt har kunnat ställa i ordning de här platserna. Det känns också tryggt inför framtiden, säger Uppvidinge kommuns beredskapssamordnare Charlott Åberg.

Regeringen har meddelat att kommunerna får ersättning för de kostnader som har uppstått i samband med iordningsställande av tillfälliga evakueringsboenden.

Lyssna