Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppvidinge kommun stärker hållbarhetsarbetet

Logotyp Glokala Sverige

Uppvidinge kommun har gått med i projektet Glokala Sverige för att öka kunskapen och engagemanget kring kommunens hållbarhetsarbete.

Uppvidinge kommun är en av de 20 kommuner och regioner som inför 2022 har antagits till Svenska FN-förbundets, SKR:s och ICLD:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Det nationella projektet handlar om att stärka kunskapen och engagemanget för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i Sveriges kommuner och regioner.

"Det skapar ett stort kontaktnät och kunskapsutrymme"

Glokala Sverige har antagit 19 nya kommuner och en region som kommer att vara med i projektet från och med 2022. Uppvidinge är en av dem. Det innebär att 20 av landets 21 regioner och 181 av landets 290 kommuner nu deltar i Glokala Sverige.

- Jag tycker det ska bli intressant att ingå i samarbetet med Glokala Sverige, jag tror med stor säkerhet att det kommer hjälpa både oss och andra medlemmar att utveckla arbetet med ett framtida hållbart samhälle. Vad både vi och andra medlemskommuner och regioner redan gjort kan vi nu på ett enklare sätt dela med oss av och hjälpa varandra. Det skapar även ett stort kontaktnät och kunskapsutrymme som vi alla kan ha stor nytta av i arbetet med hållbarhetsfrågorna, säger Niklas Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppvidinge kommun.

– Vi är glada att kunna välkomna 20 nya deltagare till projektet. Att två av tre av Sveriges kommuner och regioner nu är en del av Glokala Sverige visar på ett stort intresse och engagemang för att bidra till det nationella genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Tjänstemän och politiker får utbildning och stöd

Uppvidinge kommuns medarbetare och politiker kommer att få en grundutbildning i Agenda 2030 och Globala målen och stöd i form av ett digitalt forum för nätverkande, material för metodstöd, nyhetsbrev, filmer och webbutbildning samt möjlighet att delta i webbinarier och regionala träffar. Under hösten genomförs den årliga konferensen Mötesplats Agenda 2030 som bidrar till gemensamt lärande och ökat engagemang, erfarenhetsdelning och inspiration att stärka det lokala hållbarhetsarbetet.

Flera projektpartners

Projektpartner i Glokala Sverige är, förutom Svenska FN-förbundet, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Lyssna