Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vädjan om att hålla barn hemma upphör

Från och med den 9 februari vädjar vi inte längre om att hålla barn hemma från förskola och fritidshem. Tack till alla som har hjälpt till!

- Vi riktar ett stort tack till alla barn, vårdnadshavare och personal som genom sin flexibilitet, förståelse och ett hårt arbete hjälpt oss i den här extra tuffa tiden som är och har varit, säger Katja Schönbeck, tillförordnad förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Läget i barn- och utildningsförvaltningens verksamheter är nu betydligt bättre än de senaste veckorna, då personalfrånvaron har varit extremt hög med anledning av restriktionerna kring covid-19. Vi behöver nu inte längre vädja till vårdnadshavare att om möjligt hålla sina barn hemma från förskola och fritidshem. Läget är fortfarande ansträngt, men det är hanterbart.

Lyssna