Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förändringar kring covid-19 från 9 februari

Från och med den 9 februari upphör de flesta åtgärder mot covid-19. Vissa råd och rekommendationer kommer dock fortfarande finnas kvar.

Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med andra varianter har minskat belastningen på samhället. Därför meddelar Folkhälsomyndigheten att det därför är möjligt att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19, även om pandemin inte är över.

Råd och rekommendationer som finns kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
 • För att skydda de mest sårbara bör riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen finnas kvar.

Restriktioner som tas bort 9 februari

 • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och privata sammankomster.
 • Den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den innefattar bland annat deltagarbegränsningar, krav på avstånd mellan sällskap, krav på vaccinationsbevis och att serveringsställen ska stänga klockan 23.00.

Allmänna råd och rekommendationer som upphör 9 februari

 • Rådet om munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken.
 • Rådet om att arbeta hemifrån. Återgången bör dock ske successivt, enligt Folkhälsomyndigheten.
 • Rådet till föreningar för kultur, idrott och fritid att avstå från att arrangera cuper och läger inomhus.
 • Symtomfria hushållskontakter behöver inte längre stanna hemma när någon i hushållet är sjuk.
 • Rekommendationen om delvis distansundervisning vid utbildning av vuxna.

Provtagning av allmänheten upphör

Samtidigt som restriktioner tas bort upphör också den breda testningen av allmänheten. Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte längre PCR-provtagning för allmänheten vid symptom förenliga med covid-19. Från och med den 9 februari 2022 kan allmänheten därför inte längre testa sig för covid-19 via sin vårdcentral.

Provtagningen av personal och patienter inom hälso- och sjukvård och omsorg fortsätter som tidigare.

Lyssna