Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Avgiftsbefrielse för att hålla barn hemma från vissa förskolor och fritidshem

Läget är ansträngt med hög personalfrånvaro. Därför krävs nu åtgärder för att hålla förskolor och fritidshem öppna. Uppdaterad 2022-02-09.

UPPDATERAD 2022-02-09

Från och med den 9 februari kan alla enheter ta emot barn som vanligt. Därmed vädjar vi inte längre till vårdnadshavare att ha barnen hemma om möjligt och avgiftsbefrielsen gäller inte längre. Tack till alla som har hjälpt oss genom att ha barnen hemma under hela eller delar av den här ansträngda perioden!

UPPDATERAD 2022-02-04

Från och med måndag, den 7 februari, kan alla enheter utom förskolan Svalan ta emot barn som vanligt igen. Och från och med onsdagen den 9 februari tar även Svalan emot som vanligt.

UPPDATERAD 2022-01-28:

Läget har nu förbättrats på förskolorna Björkåkra, Gläntan och Regnbågen samt på fritidshemmet i Åseda. Dessa enheter kan från och med måndagen den 31/1 ta emot barn som vanligt igen.

När det gäller förskolan Svalan och fritidshemmet i Lenhovda rekommenderar vi fortfarande de som har möjlighet att hålla sina barn hemma.

UPPDATERAD 2022-01-24:

Vi vädjar nu även till vårdnadshavare med barn på fritidshemmet i Åseda samt förskolan Svalan att ha sina barn hemma under vecka 4 och 5. Regnbågen räknar med att kunna välkomna alla tillbaka vecka 5.

Avgiftsbefrielse för att hålla barn hemma från vissa förskolor och fritidshem

På grund av rådande pandemisituation rekommenderar vi vårdnadshavare som har barn på förskolorna Gläntan, Björkåkra, Svalan och Regnbågen samt fritidshemmen i Lenhovda och Åseda att ha sitt barn hemma om det finns möjlighet. Avgiften för tiden kommer att återbetalas för vårdnadshavare som anmäler frånvaro och inte nyttjar platsen.

Läget är just nu ansträngt på våra förskolor och skolor med hög frånvaro bland personalen. För att minska påverkan vidtas nu flera åtgärder för att barnomsorg för samhällsviktiga tjänster ska prioriteras. En av åtgärderna är att vårdnadshavare som har möjlighet att hålla sina barn hemma från ovan angivna förskolor och fritidshem kan få en avgiftsbefrielse för perioden.

Fler förskolor och fritidshem kan komma att omfattas, beroende på hur läget utvecklas. Vi kommer att informera om det blir aktuellt genom att uppdatera kommunens webbplats, uppvidinge.se med aktuella förskolor och fritidshem.

Vi kommer inom kort att öppna ansökan för avgiftsbefrielse och återkommer med information om den. Återbetalning kommer att ske retroaktivt.

Jan Wernström (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Katja Schönbeck, tillförordnad förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen

Lyssna