Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya åtgärder mot covid-19 från 12 januari

På grund av kraftigt ökad smittspridning inför Folkhälsomyndigheten nya åtgärder mot covid-19. De gäller från och med 12 januari.

Smittspridningen av covid-19 har ökat kraftigt i Sverige. Vaccin ger bra skydd mot allvarlig sjukdom och död men den nya omikronvarianten har visat sig vara mycket smittsam även för de som är vaccinerade med två doser. Nu inför Folkhälsomyndigheten en rad åtgärder för att minska smittspridningen och belastningen på sjukvården.

Från och med 12 januari gäller följande:

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus

Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.

Mässor

För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvadratmeter per person.

Serveringsställen

Krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast klockan 23.00.

Råd till vuxna personer

Alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.

Cuper och läger inomhus

Avrådan från att delta i cuper och läger inomhus förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.

Vuxenutbildningar och lärosäten

För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

Åtgärderna bedöms i nuläget behöva finnas kvar fram till mitten av februari, men kommer att omprövas var 14:e dag.

Folkhälsomyndigheten vill även att regeringen beslutar om följande:

Privata sammankomster

Sänkt tak till 20 personer. Avser uthyrning av lokaler.

Allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus

Maxtak på 500 personer, även med vaccinationsbevis.

Inresor

Kravet på att utländska medborgare över 12 år ska uppvisa ett max 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa till Sverige tas bort, men covidbevis återinförs som krav för inresa från 18 år.

Följande råd och rekommendationer gäller sedan tidigare:

  • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
  • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.
  • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
  • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd
  • Handelsplatser: Liksom tidigare gäller krav på minst 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel.
  • Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.
  • Närundervisning för grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är fortsatt huvudprincipen. Åtgärder bör vidtas, så som att vara utomhus så mycket som möjligt, undvika samlingar med stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Lyssna