Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vaccinationsbevis och smittskyddsåtgärder för inomhusevenemang

Publik på en föreläsning. Foto.

Från den 1 december gäller nya regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Från och med 1 december behöver anordnare av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare antingen kontrollera vaccinationsbevis eller genomföra särskilda smittskyddsåtgärder. Det finns också krav på åtgärder som gäller för alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Syftet är att minska risken för en ökad smittspridning av covid-19.

Vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 personer kan använda vaccinationsbevis eller tillämpa mer omfattande smittskyddsåtgärder.

Om de använder vaccinationsbevis behöver de ändå följa de grundläggande smittskyddsåtgärderna som bland annat handlar om att sätta upp information om hur smittspridning kan undvikas, ge möjlighet till handtvätt och informera personal.

De behöver också ha rutiner för hur vaccinationsbevis hanteras.

Personer under 18 år behöver inte visa upp vaccinationsbevis.

Genom att kräva vaccinationsbevis av deltagare kan en arrangör fortsätta att bedriva sin verksamhet utan att begränsa antalet deltagare.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar utan vaccinationsbevis

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare som inte använder vaccinationsbevis behöver vidta fler smittskyddsåtgärder.

Dessa är bland annat att följa de grundläggande smittskyddsåtgärderna som att informera besökare om hur smittspridning kan undvikas och ge möjlighet till handtvätt. De behöver också erbjuda besökare en anvisad sittplats, ha max åtta i varje sällskap och minst en meters avstånd mellan sällskapen.

De omfattas också av de allmänna råden för att undvika trängsel. I dessa ingår bland annat att sprida ut deltagares ankomsttid, ha särskilda in- och utgångar, markera avstånd och ha andra alternativ till fysiska köer.

Mässor inomhus omfattas av föreskrifter och allmänna råd

Mässor inomhus omfattas av föreskrifter och allmänna råd mot smittspridning. Dessa handlar bland annat om att informera om hur smittspridning kan undvikas, erbjuda möjlighet till handtvätt och utforma gångar mellan till exempel montrar så att trängsel undviks.

Utländska besökare behöver också informeras om Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Fler detaljer kring vad som gäller finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Tillsyn och tillstånd

Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera att verksamhetsutövare genomför begränsningar och åtgärder utifrån den tillfälliga covid-19-lagen och de föreskrifter som gäller.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har på sin webbplats information till verksamheter och arrangörer.

Lyssna