Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kasia är ny kultur- och fritidschef

Kasia Musial Lilja. Foto.

Uppvidinge kommuns nya kultur- och fritidschef Kasia Musial vill stärka människors möjlighet till en meningsfull fritid.

Sedan några veckor tillbaka är Kasia Musial Uppvidinge kommuns kultur- och fritidschef. Hon ansvarar för frågor som bland annat rör kultur, fritid, föreningar, turism, besöksnäring och bibliotek.

Kasia har jobbat på Länsstyrelsen i Kronobergs län under 15 år, som projektledare, regional processledare, handläggare, utvecklare och under de sista 10 åren som enhetschef för enheten social hållbarhet. Närmast kommer hon från Linnéuniversitetet och tjänsten som kanslichef på Ekonomihögskolan.

Vill stärka människors möjlighet till en meningsfull fritid

Kasia bor strax utanför Lenhovda och sökte sig till en tjänst i Uppvidinge för att göra nytta på hemmaplan:

- Jag vill jobba med de positiva faktorer i samhället som bidrar till att människor i Uppvidinge vill bo, leva och utvecklas i den här kommunen. Att stärka människors möjligheter till en meningsfull fritid, oavsett intresse, är en av de viktigaste friskfaktorerna att jobba med. Och det bidrar till social hållbarhet.

- Jag tror också att vår kommun har en outnyttjad potential kring besöksnäringen. Vi har så många naturvärden att visa upp och uppleva, oavsett om man gör det på tillfälligt besök eller i det dagliga som invånare i kommunen.

Viktigt med jämlika förutsättningar

Kasia Musial har varit politiskt engagerad men har nu avsagt sig alla politiska uppdrag. Utöver politiken har hon även varit aktiv inom idrottsrörelsen och Noaks Ark. Erfarenheterna därifrån tar hon med sig in i sitt nya uppdrag.

- Ur mitt perspektiv så bidrar kultur- och fritidsliv till glädje och mening för både utövare och åskådare. Mitt arbete kommer att fokusera på att främja förutsättningar för sådant som språk, traditioner och olika sätt att bevara dem, men också respekt för mångfald och jämlika förutsättningar att få tillgång till och utöva det som kultur- och fritidslivet erbjuder.

På gång inom kultur- och fritid

På kultur- och fritidschefens bord hamnar många ärenden som ligger nära invånarna och som berör många. På agendan just nu finns bland annat lokalfrågan kring biblioteken i Älghult och Lenhovda.

Besöksnäringen är ett område som behöver förstärkas och här tar kommunens nya kultur- och fritidschef gärna emot idéer och initiativ som kan stärka upp.

Under våren kommer avdelningen för kultur- och fritid att jobba med lekplatserna som ligger vid de kommunala badplatserna men även övriga kommunala lekplatser behöver ses över ur både ett barnperspektiv och ur ett säkerhetsperspektiv.

Kultur- och fritidschefen vill även bjuda in föreningarna i kommunen till regelbundna möten för dialog om behov av stöd och andra frågor på föreningarnas och kommunens agenda.

Kommunen ska bli lite bättre, varje dag

Som ny kultur- och fritidschef vill Kasia Musial bidra till att göra Uppvidinge kommun lite bättre. Med små steg varje dag och genom samarbete:

- Jag vill stärka våra föreningars och andra ideella aktörers förutsättningar att fortsätta erbjuda våra invånare ett varierat och tillgängligt utbud. Vi har ett väldigt engagerat föreningsliv i kommunen, med många eldsjälar som gör otroligt mycket med små medel. Som liten kommun är vi helt beroende av att samarbeta med ideella krafter, men också med näringslivet. Vi i offentlig sektor kan inte göra allt själva, alla behöver hjälpas åt.- Vi har också en stor potential att utveckla kommunens besöksnäring, och de trender vi ser idag kan vi i den här glesbygdskommunen med stora naturvärden dra nytta av. På ett balanserat sätt. Jag vill också tro att jag kan bidra till att stärka kommunens varumärke, genom att vara en god Uppvidingeambassadör i alla sammanhang.

Lyssna