Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tyck till om den nya klimat- och energistrategin

En teckning över jorden och klimatet.

Fram till den 10 december kan du lämna synpunkter på förslaget till ny klimat- och energistrategi för Uppvidinge kommun.

Ett förslag till en ny klimat- och energistrategi för Uppvidinge kommun har arbetats fram under 2021. Strategin gäller för hela kommunen som geografiskt område och för hela kommunkoncernen. Du som bor och verkar i kommunen har nu möjlighet att lämna synpunkter på strategin under perioden 29 oktober till 10 december 2021.

Inlämnade synpunkter besvaras av Uppvidinge kommun i en samrådsredogörelse. Eventuell revidering av förslaget samt fastställande av det fattas genom beslut i kommunfullmäktige.

Förslaget till ny klimat- och energistrategi finns att läsa digitalt här på vår webbplats samt i pappersform i receptionen i kommunhuset och på våra bibliotek.

Klimat- och energistrategi 2022-2030 för samråd Pdf, 512.2 kB, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Skicka in ditt yttrande till:

ks@uppvidinge.se

eller Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda

Märk yttrandet med Klimat- och energistrategi dnr 2020–000439.

Vid frågor kontakta:

Annika Ström, utredare
annika.strom@uppvidinge.se
0474–470 43

Du kan läsa mer om klimat- och energistrategin under Bo, bygga och miljö:

Klimat- och energistrategi

Lyssna