Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Krisberedskapsveckan: Från krislåda till information

Krislåda. Foto.

Krislåda och korrekt information är två komponenter som kan hjälpa dig att stå emot en samhällsstörning.

Årets tema under MSB:s krisberedskapsvecka är demokrati. Alla människors vardagshandlingar, stora som små, bidrar till en gemensam motståndskraft i samhället.

Den svenska demokratin bygger på grundläggande värderingar om människors fri- och rättigheter och om allas lika värde. Men demokratin utmanas och kan inte tas för given. Desinformation, ryktesspridning och otillåten påverkan hotar vår motståndskraft.

För en stark demokrati behöver alla engagera sig i samhället, känna och ta ansvar och stå upp för gemensamma grundvärderingar. Att använda sin rösträtt, sätta sig in i samhällsfrågor och kritiskt värdera nyheter och samhällsinformation ökar motståndskraften – både din egen och hela samhällets.

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för säkerheten i samhället. Alla behöver förbereda sig och kunna hantera en svår situation.

Under krisberedskapsveckan: Passa på att kontrollera din egen beredskap. Har du förberett dig för det oförutsedda?

Har du en krislåda?

I lugna tider: Förbered en krislåda där du samlar saker du kan behöva vid en oväntad störning i samhället. För att klara en krissituation så bra som möjligt är det viktigt att själv kunna ordna värme, vatten, mat och kommunikation. Då kan samhällets resurser fokusera på dem som behöver hjälpen mest.

MSB:s Din Säkerhet om din egen krisberedskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du kontrollerat källan?

Vid kris: För att snabbt kunna uppfatta situationen och agera, kontrollera alltid dina källor och bekräfta den information du skickar vidare. Myndigheternas samlade information finns på MSB:s Krisinformation.se. Där sammanställs och förmedlas information vid större händelser. Här kan du läsa om vilka kanaler som ger dig mer information, t.ex. Sveriges Radio P4.

MSB:s Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gäller från den 29 september?

Den 29 september tas de flest restriktioner bort för allmänheten. Men pandemin är inte över och inom vård och omsorg krävs fortsatt samma skydd för att hindra smitta av covid-19. Ovaccinerade rekommenderas att ta särskilda hänsyn och undvika kontakt med riskgrupper och äldre. Vet du vad som gäller när samhället öppnar upp? Krisinformation.se ger svar.

Packa krislådan och använd rätt kanaler för bekräftad information.

Lyssna