Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Samlad information till drabbade efter skyfallet Älghult

Här finns samlad information till invånare och fastighetsägare som har drabbats av skyfallet i Älghult. Uppdaterad 2021-09-16.

Många drabbades hårt av de enorma mängder regn som kom i och kring Älghult lördagen den 3 juli. Här finns samlad information till invånare och fastighetsägare.

Information om biblioteket och bibliotekstjänster

Älghults bibliotek drabbades hårt av skyfallet och det kommer att ta lång tid innan lokalen går att använda igen. Under tiden biblioteket i Älghult håller stängt kan du besöka ett av våra andra bibliotek i kommunen, varav Alstermo bibliotek är närmast.

Öppettider finns på Uppvidinge biblioteks webbplats:

Uppvidinge bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan du inte själv ta dig till biblioteket? Boken kommer är en gratis tjänst för dig som är äldre, långvarigt sjuk eller rörelsehindrad. Ta kontakt med Alstermo bibliotek (0481-474 81) för att få hjälp med att välja ut böcker efter dina önskemål. Sedan får du böckerna hemlevererade.

Mer information om Boken kommer finns på Uppvidnge biblioteks webbplats:

Uppvidinge bibliotek - Boken kommer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När det gäller skolbiblioteket ordnas detta via Alstermo bibliotek.

Vi vet ännu inte när Älghults bibliotek kommer att kunna öppna men kommer att informera när det finns en plan för öppning.

Tack till alla

Många har fått arbeta hårt för att återställa efter stora skador på egen fastighet och på gemensamma anläggningar. Vi vet att alla hjälps åt och arbetar positivt åt samma håll. Tack till alla uthålliga! Ni gör skillnad.

Finns det frågor, förslag och information till kommunen? Hör av dig till oss på kommunen via växeln, 0474-470 00 eller via e-post, info@uppvidinge.se. Vid kontakt hänvisas till avdelning och/eller funktion som har ansvar för frågan/förslaget eller för att ge information.

Tillfälliga åtgärder

I samband med skyfallet vidtogs tillfälliga åtgärder som nu har avslutats. Nu gäller:

  • För frågor om avfallshantering, kontakta Kretslopp Sydost, kretsloppsydost.se Länk till annan webbplats..
  • Det går åter bra att bada i Älgasjön visar godkända badvattenprover.
  • Hushåll med egen brunn rekommenderas inte längre att koka sitt dricksvatten.

Klartecken för bad i Älgasjön

Miljö- och byggnadsförvaltningens badvattenprover visar att det åter går att bada i Älgasjön.

Skyfallet som kom i och kring Älghult ställde till med stora problem. Därför avrådde miljö- och byggnadsförvaltningen från bad i Älgasjön, då mycket förorenat ytvatten kunde ha försämrat badvattenkvaliteten.

- I och med att provet är tjänligt gäller nu inte längre avrådan från bad, informerar, Karin Settersjö, Miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Kommunala och offentliga byggnader skadade

Flera kommunala och offentliga byggnader skadades under skyfallet i Älghult. Värst drabbat är Älghults bibliotek. Det konstaterades att 58 centimeter vatten trängt in i byggnaden och totalt 2 950 böcker har förstörts, framför allt barnböcker, men även viss vuxen- och facklitteratur. Inredningen är förstörd men enstaka möblemang har kunnat räddas. I dagsläget vet vi inte när biblioteket kommer att kunna öppna igen. När det gäller skolbiblioteket kommer personalen att planera för hur det ska fungera under tiden biblioteket är stängt.

Multiarenan som ägs och drivs av ÄIF har tagit stor skada av skyfallet och markarbetet under arenan är delvis förstört och behöver åtgärdas. Därför kommer denna arena att hållas stängd tills vidare.

Kontakt och stöd i Älghult och Uppvidinge

Skyfallet orsakade skador i bostäder och på värdesaker. Det osannolika händer och mycket vänds upp och ner. Om du eller någon du känner har behov av kontakt och stöd under sommaren, antingen kopplat till skyfallet, eller av andra anledningar, samverkar kommunen med församlingen i Älghult, som har kaffe med vardagssamtal utanför kyrkan och med Uppvidinge pastorat, som har fler möjligheter till hjälp och stöd. Svenska kyrkan i Uppvidinge har mer information som sina verksamheter på sin webbplats:

Svenska kyrkan, Uppvidinge pastorat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Andra möjligheter finns också. 1177/Region Kronoberg ger råd om att söka stöd och kontakt. Mer information finns på 1177.se:

1177 - Att söka stöd och hjälp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsens sammanställning av hjälp och stöd i Kronobergs län med anledning av covid-19 finns på länsstyrelsens webbplats:

Länsstyrelsen - Hjälp och stöd i Kronobergs län med anledning av covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Container

Tisdagen den 20 juli togs kommunens tillfälliga container bort från glasbruksområdet. Nu hänvisas till ordinarie avfallshantering och återvinningscentral, som Kretslopp Sydost har ansvar för: https://www.kretsloppsydost.se/. Länk till annan webbplats.

Information till sommargäster/fritidshusägare

För den som har sommarhus/fritidshus i och kring Älghult och inte i ett tidigt skede har fått information, går det bra att ta kontakt med kommunen för upplysningar. Ring via växeln, 0474-470 00, så lotsar de rätt.

Kontakta försäkringsbolaget

Fastighetsägare som är drabbade och behöver fortsatt hjälp ska kontakta sitt försäkringsbolag för att få hjälp med skadereglering och sanering.

Lyssna