Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Årets trygghetsmätning startar nu

Polisen och Uppvidinge kommun skickar nu ut den årliga trygghetsundersökningen till 600 slumpvis utvalda invånare.

Enkätundersökningen görs i polisregionens alla 58 kommuner sedan många år tillbaka.

Polisen och kommunen vill i enkätundersökningen veta hur just du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde. Bland annat om du har varit utsatt för brott eller inte, om du känner oro för att utsättas för brott och om du känner dig trygg eller otrygg i ditt bostadsområde på kvällarna. I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet där du bor.

Vi är mycket angelägna om att du som får enkäten besvarar den!

Trygghetsmätningens resultat ger ett gott underlag för planeringen av polisens och kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Enkätens resultat kommer att spridas till politiker, tjänstemän och massmedia.

Enkäterna sammanställs och behandlas konfidentiellt av ett undersökningsföretag. Det är frivilligt att delta, men ju fler som svarar desto bättre underlag och bild ges av läget.

Enkätundersökningen pågår under två månader med start i mitten av augusti.

Är du en av de slumpvis utvalda i kommunen? Ta chansen att berätta vad du tycker!

Lyssna