Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny kostpolicy för Uppvidinge kommun

Den nya kostpolicyn som antogs av kommunfullmäktige 2021, ger verksamheterna bättre förutsättningar och skapar goda kostvanor.

Kommunfullmäktige har godkänt en ny kostpolicy för Uppvidinge kommun. Den nya kostpolicyn kommunicerar en gemensam normativ ståndpunkt för kosten som serveras i kommunens verksamheter. Syftet är att ha ett vägledande dokument med allmänna mål som ska eftersträvas och värden som ska beaktas. Den gamla kostpolicyn var i flera avseenden nere och detaljstyrde saker som ligger på verksamheterna att besluta om.

- Vi har arbetat fram en bättre kostpolicy i flera avseenden. Den nya kostpolicyn är tydligare, enklare och ger våra medarbetare bättre stöd och vägledning i det dagliga arbetet. Policyn innehåller även ett ökat fokus på hållbarhet och är i större utsträckning anpassad efter målgruppen. Vilket skapar positiva värden för våra barn, ungdomar, personer med särskilda behov och äldre, säger Per Lindgren, kostchef på Uppvidinge kommun.

Skapar bättre förutsättningar

Utifrån den nya policyn kommer Kostavdelningen att ta fram rutiner för hur genomförandet av viss verksamhet ska gå till, exempelvis beställning av specialkost med mera. Den nya policyn har förankrats hos Barn- och utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen.

Ta del av: Uppvidinge kommuns, Kostpolicy Pdf, 251.3 kB.

Lyssna