Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Så ska kommunen digitaliseras

Vi står inför flera samhällsutmaningar och förändringar som innebär att vi behöver hänga med ännu mer i den snabba utvecklingen.

Digitalisering har en stor påverkan på oss alla, vare sig vi vill eller inte. I vår vardag märks det mer än vi kanske tror där vi till exempel betalar våra räkningar via nätet, betalar för bilparkering via mobilen och skicka in deklarationen digitalt. Utvecklingen upplevs positiv av en del och negativ av andra. Men en sak är säker, den påverkar oss alla oavsett vi vill det eller ej.

På samma sätt berör vår digitaliseringsstrategi samtliga av våra medarbetare i kommunen. Den ska ge dem en vägledning framåt i sitt arbete för att våra verksamheter ska lyckas med sina utvecklingsinsatser, stora som små.

Fokus på tre utvecklingsområden

Vi har valt att fokusera på tre olika utvecklingsområden som kompletteras med olika prioriteringar. De pekar ut en riktning och ger vägledning för våra verksamheter när de tar fram handlingsplaner och planerar för framtida insatser.

En enklare vardag för invånare och företag

De tjänster och den teknik vi väljer att arbeta med ska ha ett högt användarvärde för våra invånare i deras vardag. Genom att låta invånarna delta mer aktivt i de satsningar vi gör kan vi utveckla vårt tjänsteutbud för att ge våra vårdnadshavare, vårdtagare och företagare det bästa av Uppvidinge kommun.

Ett smartare och öppnare samhälle som stödjer innovation och delaktighet

Med en starkare infrastruktur kan vi utveckla en smartare landsbygd med hjälp av till exempel IoT (internet of things) och sensor-teknik. Det kräver även att vi arbetar mer med att strukturera vår information, delar med oss av den kunskap vi har samt stärker våra invånare till att bli trygga i den digitala användningen. Då får vi engagerade invånare som vill vara med och hjälpa kommunen växa.

Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

Våra medarbetare ska känna sig trygga i den snabba utveckling som sker och vi vill att alla är med och skapar nya innovativa arbetssätt. I vissa fall använder vi teknik för att effektivisera repetitiva arbetsmoment, ibland förändrar vi hur vi gör och utför vissa saker. Vi arbetar koncerngemensamt med IT- och informationssäkerhet för att utvecklas gemensamt.

Antogs den 4 maj 2021

Den 4 maj antog Kommunfullmäktige den nya versionen av digitaliseringsstrategin som kommer utgöra grunden för kommunens digitala utveckling de närmsta åren.

Uppvidinge kommuns digitaliseringsstrategi Pdf, 583.3 kB.

Lyssna