Fortsatt lättnader i restriktionerna från den 15 juli

Den 15 juli anpassas ytterligare några av de åtgärder som har genomförts för att minska smittspridningen av covid-19.

Folkhälsomyndigheten bedömer att ytterligare anpassningar av restriktionerna kan göras från och med den 15 juli. Som en del av regeringens plan kommer lättnaderna att genomföras stegvis för att successivt återgå till en normal vardag. Till dess är det fortsatt mycket viktigt att följa de allmänna råd som finns och att undvika trängsel.

Fram till den 30 september 2021 gäller nationella råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19. De finns att ta del av på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Folkhälsomyndigheten - Nationella allmänna råd och rekommendationer Länk till annan webbplats.

Nedan följer nya anpassningar av restriktioner som görs för privatpersoner och verksamheter från och med den 15 juli.

Nya anpassningar:

 • Regleringen om ett visst antal kvadratmeter per person för handelsplatser, gym, museer, nöjesparker med mera tas bort.
 • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Begränsningarna i långväga kollektivtrafik tas bort (linjer längre än 150 kilometer).
 • Kommuners möjlighet att förbjuda tillträde till platser där trängsel kan uppstå upphävs.
 • Råden om hur exempelvis nöjesparker ska placera sällskap i åkattraktioner tas bort.

Observera att verksamheterna fortfarande måste vidta åtgärder för att undvika trängsel och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra. Ansvaret för att detta följs ligger både hos verksamheten och den enskilda individen.

Folkhälsomyndigheten: Ytterligare anpassningar av smittskyddsåtgärder den 15 juli. länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten - Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokale. Länk till annan webbplats: Länk till annan webbplats.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av beslut om begränsningar som fattas enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Det innebär att Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Mer information finns på Länsstyrelsen i Kronobergs läns webbplats:

Länsstyrelsen: Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Fortsatt plan för anpassning

Inför nästa steg av förändringar, preliminärt i september, måste antingen regeringen eller Folkhälsomyndigheten fatta nya beslut, beroende på vilken instans som har beslutanderätt över en smittskyddsåtgärd. Alla anpassningar inom en nivå behöver inte ske samtidigt.

Du kan läsa mer om de anpassade åtgärderna på Folkhälsomyndighetens webbplats och på Krisinformation.se:

Folkhälsomyndigheten - Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se - Regeringens plan för avveckling av restriktioner Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Fortsätt följa råd och rekommendationer

Smittspridningen av covid-19 pågår i samhället och därför ska du fortsätta följa de allmänna råd som gäller:

 • Stanna hemma vid symtom
 • Håll dig informerad om särskilda rekommendationer
 • Undvik att vara nära andra än de du normalt träffar, umgås utomhus och i mindre grupper
 • Håll avstånd till andra och undvik platser med trängsel
 • Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
 • Håll en god handhygien

Folkhälsomyndigheten - Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19. Länk till annan webbplats: Länk till annan webbplats.

Vaccinera dig när du får möjlighet

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination hjälper också till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

1177/Region Kronoberg Länk till annan webbplats.