Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Lättnader i restriktioner från 1 juli

Från och med 1 juli anpassas flera av åtgärderna för minskad smittspridning. Bland annat tillåts fler deltagare vid evenemang.

Folkhälsomyndigheten bedömer att anpassningen av åtgärder kan fortsätta som planerat eftersom antalet vaccinerade i Sverige ökar samtidigt som smittspridningen av covid-19 fortsätter att minska.

Fram till den 30 september 2021 gäller nationella råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19. De finns att ta det av på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Folkhälsomyndigheten - Nationella allmänna råd och rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa vilka anpassningar som görs för privatpersoner och för verksamheter från och med den 1 juli 2021.

Anpassningar för privatpersoner från 1 juli

 • Fler kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. Föreskrifter från Folkhälsomyndigheten som syftar till att göra det möjligt för deltagare att hålla avstånd kan påverka hur många som får samlas. I tabellen nedan ser du det maximala antalet tillåtna deltagare från 1 juli.
Storlek på allmänna sammankomster

Inomhus

Inomhus sittande

Utomhus

Utomhus sittande

Motionslopp

50

300

600

3 000

900

 • Antalet tillåtna deltagare vid demonstrationer höjs till 1 800.
 • Antalet tillåtna deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler, som privata fester, höjs till max 50.
 • Råden till alla verksamheter ligger kvar, men de specifika råden till föreningar för kultur, idrott och fritid, till exempel att hålla träningar och aktiviteter utomhus försvinner. Rekommendationen till lägerverksamhet, cuper och körer kvarstår.
 • Rådet om att endast umgås i en mindre krets ändras till att du bör vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar. Det gör du till exempel genom att träffas utomhus i mindre grupper och att undvika att vara nära varandra längre tider i små utrymmen.
 • Rådet om att undvika nya kontakter vid längre resor ersätts med rådet att vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar.
 • Regler för serveringsställens öppettider tas bort.
 • Reglerna för storleken på sällskap på serveringsställen tas bort utomhus och sällskap på 8 personer tillåts inomhus. Övriga bestämmelser om till exempel avstånd och sittande förtäring kvarstår.
 • Rådet om att handla ensam tas bort. Fortfarande gäller rådet att hålla avstånd och undvika trängsel.
 • Rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid försvinner.

Anpassningar för verksamheter från 1 juli

Storlek på allmänna sammankomster

Inomhus

Inomhus sittande

Utomhus

Utomhus sittande

Motionslopp

50

300

600

3 000

 900

 • Mässor regleras inte med deltagartak och kan arrangeras med smittskyddsåtgärder.
 • Det blir möjligt att dela in lokaler som till exempel arenor i sektioner för att kunna ta emot fler besökare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.
 • Det maximala antalet idrottsutövare i motionslopp samt för andra idrottstävlingar utomhus och som huvudsakligen genomförs i eller på vatten, i skog och mark eller på väg ska räknas utifrån deltagare i start- och målområde men inte i övriga tävlingsområdet.
 • Regler för serveringsställens öppettider tas bort.
 • Reglerna för storleken på sällskap på serveringsställen tas bort utomhus och sällskap på 8 personer tillåts inomhus. Övriga bestämmelser om till exempel avstånd och sittande förtäring kvarstår.
 • Råden till verksamheter ligger kvar, men de specifika allmänna råd som rör idrotts- och fritidsverksamhet tas bort helt inklusive råden om enstaka tävlingar och mindre cuper. Rekommendationerna till körer och lägerverksamhet och cuper kvarstår.
 • Rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor på distans tas bort. Föreningar bör fortsatt följa råden till alla verksamheter.
 • Rådet till arbetsplatser att skjuta upp konferenser och tjänsteresor justeras. De kan nu genomföras med smittskyddsåtgärder.
 • Rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid tas bort.
 • Rådet om begräsningar av antalet passagerare/fordon i kollektivtrafiken tas bort. Trafiken bör fortsatt köras i en sådan omfattning att trängsel kan undvikas.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av beslut om begränsningar som fattas i den tillfälliga covid-19-lagen. Det innebär att Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Mer information finns på Länsstyrelsen i Kronobergs läns webbplats.

Fortsatt plan för anpassning

Inför nästa steg av förändringar måste antingen regeringen eller Folkhälsomyndigheten fatta nya beslut, beroende på vilken instans som har beslutanderätt över en smittskyddsåtgärd. Alla anpassningar inom en nivå behöver inte ske samtidigt.

Du kan läsa mer om de anpassade åtgärderna på Folkhälsomyndighetens webbplats och på Krisinformation.se:

Folkhälsomyndigheten - Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se - Regeringens plan för avveckling av restriktioner Länk till annan webbplats.

Fortsätt följa råd och rekommendationer

Smittspridningen av covid-19 pågår i samhället och därför ska du fortsätta följa de allmänna råd som gäller:

 • Stanna hemma vid symtom
 • Håll dig informerad om särskilda rekommendationer
 • Undvik att vara nära andra än de du normalt träffar, umgås utomhus och i mindre grupper
 • Håll avstånd till andra och undvik platser med trängsel
 • Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
 • Håll en god handhygien

Vaccinera dig när du får möjlighet

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination hjälper också till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

1177/Region Kronoberg Länk till annan webbplats.

Lyssna