Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Feriearbete som ökar ungas inflytande i kommunen

Sex unga kommunutvecklare står framför kommunhuset

Från och med vecka 25 kommer 15 ungdomar få möjlighet att arbeta inom olika utvecklingsfrågor i kommunen.

Under vecka 25-26 och vecka 31-32 tar kommunen emot 15 unga kommunutvecklare som kommer att lägga fram förbättringsförslag för kommunens politiker och tjänstepersoner.

Ger unga en inblick i verksamheten

Kommunutvecklare är ett feriearbete som syftar till att öka ungas inflytande, tillvarata engagemang, idéer och perspektiv genom att låta unga arbeta med olika utvecklingsfrågor. Uppdragen varierar och deltagarna får möjlighet att fördjupa sig inom någon frågeställning eller problemområde under två veckor.

Kommunutvecklarna kommer att få lära sig mer om hur en kommun fungerar, träffa politiker och tjänstepersoner från kommunens verksamheter, lära sig mer om demokratiska rättigheter och möta andra kommunutvecklare.

Kommunutvecklarna ska välja uppdrag och gemensamt komma överens om hur de ska lösa sitt uppdrag och hur det ska redovisas i alla frågor såsom arbetsmetoder, arbetstider, genomförande, redovisning med mera beslutar de unga själva. Likaså gör kommunutvecklarna all rapportering själva utan inblandning från kommunens sida och de väljer själv formen skriftligt, film eller varför inte ett medborgarförslag?

Ett nytt koncept - en del av demokratiåret

Uppvidinge kommun testar konceptet för första gången och som ett led i demokratiåret 2021. Förslagen som kommunutvecklarna bidrar med kommer att tas med in i verksamhetens arbete.

Lyssna