Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Eldningsförbud från 12/6 klockan 08.00

Symbol för eldningsförbud.

Från klockan 08.00 lördag 12 juni råder generellt eldningsförbud i hela Kronobergs län.

Eldningsförbudet innebär att det inte är tillåtet att elda i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar eldning, grillning eller annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera).

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid fasta grillplatser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Detta innebär att det till exempel är tillåtet med grillning med kol eller gas på en fastighets tomt.

Det är Länsstyrelsen i Kronobergs län som har beslutat om eldningsförbud ch anledningen är att det är mycket torrt i skog och mark och att brandrisken är så stor att ett eldningsförbud är nödvändigt.

Frågor och svar om eldningsförbud

Länsstyrelsen i Kronobergs län har publicerat frågor och svar om vad som gäller kring ledningsförbud:

Länsstyrelsen - Information om eldningsförbud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna