Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Företagen vill ha snabbare handläggning och bättre dialog

Näringslivsutvecklare Magnus Jonsson. Foto.

I Svenskt Näringslivs årliga enkät ger företagen Uppvidinge kommun godkänt men efterfrågar snabbare handläggning och bättre dialog.

Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet skickas ut till cirka 60 000 företagare i hela Sverige. 33 000 av dem har svarat, varav 845 i Kronobergs län. Deltagarna får sätta ett betyg på en mängd olika områden, på en skala från 1 till 6 där 1 är dåligt, 3 är godtagbart och 6 är utmärkt.

Uppvidinge kommun ligger kvar på samma nivå som förra året med ett sammanfattande omdöme och betyg på 3,3. Snittet för alla kommuner i Kronobergs län ligger på 3,5. Svarsfrekvensen är god i Uppvidinge. 60 procent av de tillfrågade företagen har svarat.

Höga betyg på tillsyn, tillstånd och kontroll

Ett område där företagen ger Uppvidinge kommun höga betyg är kontakten om tillsyn, tillstånd och kontroll.

- Det känns väldigt roligt att vårt arbete på det här området ger resultat och att företagarna känner att de får den hjälp de behöver, säger Magnus Jonsson, näringslivsutvecklare på Uppvidinge kommun.

- Något annat som är positivt är att det finns en samsyn från både företagarna och politikerna i hur vi ligger till när det gäller företagsklimatet.

Allmänhetens attityder får fortsatt högt betyg, liksom konkurrens från kommunen.

Företagen efterfrågar snabbare handläggning och bättre dialog

Några områden där betygen är låga är upphandling, skolans kontakter med det lokala näringslivet, vägnät-, tåg- och flygförbindelser samt information till företagen.

Företagen har också fått möjlighet att svara på vad de tycker kommunen ska prioritera för att företagsklimatet ska bli bättre. Företagen efterlyser framförallt snabbare handläggning, bättre dialog, fler bostäder, byggbar mark och ökad förståelse.

Uppvidinge kommun kommer nu att analysera siffrorna och jobba för att höja resultatet.

- Detta är ett arbete som alla kan påverka och vara delaktiga i, både tjänstemän, politiker, allmänheten och företagarna själva. Vi behöver jobba tillsammans för att få ett riktigt bra resultat, sammanfattar Magnus Jonsson.

Lyssna