Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Så sker anpassningen av åtgärder mot smittspridning från 1 juni

Regeringens plan för avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av coronapandemin träder i kraft 1 juni 2021.

Planen utgår från tre nivåer av smittspridning och fem steg av lättnader. Inför varje steg görs en bedömning utifrån smittspridning, belastning på sjukvården samt vaccinationsgrad i befolkningen. Det första steget påbörjas den 1 juni 2021 och innebär ett antal lättnader.

Den 1 juni upphör även alla regionala rekommendationer att gälla, utom den som gäller delvis distansundervisning på gymnasieskolan.

Här kan du läsa vilka anpassningar som görs för privatpersoner och för verksamheter från och med den 1 juni 2021.

Anpassningar för privatpersoner från 1 juni

 • Fler kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. Föreskrifter från Folkhälsomyndigheten som syftar till att göra det möjligt för deltagare att hålla avstånd kan påverka hur många som får samlas. I tabellen nedan ser du antalet tillåtna deltagare från och med 1 juni.

Storlek på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från 1 juni

Storlek på allmänna sammankomster

Inomhus

Inomhus sittande

Utomhus

Utomhus sittande

Motionslopp

8

50

100

500

150

 • Det är möjligt att delta i lägerverksamhet, cuper, matcher och tävlingar i mindre skala.
 • Det är möjligt att besöka nöjesparker som till exempel Gröna Lund och Liseberg. Verksamheterna måste vidta smittskyddsåtgärder.
 • Det är möjligt att besöka marknader. Marknaderna måste vidta smittskyddsåtgärder.
 • Serveringsställen kan hålla öppet till klockan 22.30.
 • Regeln om en person per sällskap på serveringsställen som är en del av en handelsplats eller galleria tas bort.
 • Rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor på distans, lättas upp. Föreningar bör från och med den 1 juni erbjuda digitala alternativ till fysiska möten eller genomföra fysiska möten i mindre omfattning.
 • Rekommendationen om att undervisning på högskolenivå bör ske på distans tas bort.

Anpassningar för verksamheter från 1 juni

 • Fler kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. Föreskrifter från Folkhälsomyndigheten som syftar till att göra det möjligt för deltagare att hålla avstånd kan påverka hur många som får samlas. I tabellen nedan ser du antalet tillåtna deltagare från och med 1 juni.

Storlek på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från 1 juni

Storlek på allmänna sammankomster

Inomhus

Inomhus sittande

Utomhus

Utomhus sittande

Motionslopp

8

50

100

500

150

 • Lägerverksamhet, cuper, matcher och tävlingar i mindre skala blir tillåtet.
 • Matcher och tävlingar blir möjliga för alla.
 • Det är möjligt att besöka nöjesparker som till exempel Gröna Lund och Liseberg. Verksamheterna måste vidta smittskyddsåtgärder.
 • Marknader kan öppna med krav på smittskyddsåtgärder.
 • Serveringsställen kan hålla öppet till klockan 22.30.
 • Regeln om en person per sällskap på serveringsställen som är en del av en handelsplats eller galleria tas bort.
 • Maxtaket på 500 personer i butiker, varuhus, museer, sportanläggningar med mera tas bort. Det ersätts med rådet att verksamheter med lokaler som är så stora att de kan släppa in 500 eller fler kunder eller besökare bör göra en särskild riskbedömning av om det finns risk för att trängsel uppstår i verksamhetens lokaler, delar av dem eller i anslutning till lokalerna. Verksamheten bör vidta särskilda smittskyddsåtgärder för att minska risken för trängsel på sådana platser.
 • Rekommendationen om att undervisning på högskolenivå bör ske på distans tas bort.
 • Förordningen om tillfälliga besöksförbud på äldreboenden upphör.

Fortsatt plan för anpassning

Inför nästa steg av förändringar måste antingen regieringen eller Folkhälsomyndigheten fatta nya beslut, beroende på vilken instans som har beslutanderätt över en smittskyddsåtgärd. Alla anpassningar inom en nivå behöver inte ske samtidigt.

Du kan läsa mer om de anpassade åtgärderna på Folkhälsomyndighetens webbplats och på Krisinformation.se:

Folkhälsomyndigheten - Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se - Regeringens plan för avveckling av restriktioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fortsätt följa råd och rekommendationer

Smittspridningen av covid-19 pågår i samhället och därför ska du fortsätta följa de allmänna råd som gäller:

 • Stanna hemma vid symtom
 • Begränsa nya nära kontakter
 • Håll avstånd till andra och undvik platser med trängsel
 • Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
 • Håll en god handhygien
 • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

Vaccinera dig när du får möjlighet

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination hjälper också till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

1177/Region Kronoberg Länk till annan webbplats.

Lyssna