Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skärpta regionala rekommendationer

Text i bild: Regionala rekommendationer införs

Från den 7 maj till och med den 31 maj gäller skärpta rekommendationer i Kronobergs län. Anledningen är den höga smittspridningen.

På grund av en fortsatt väldigt hög smittspridning av covid-19 och en hög belastning på sjukvården i länet bedömer smittskyddsläkaren i Kronobergs län att det är nödvändigt att utfärda skärpta rekommendationer för Kronobergs län, som tillägg till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

De skärpta rekommendationerna gäller för dig som bor eller vistas i Kronobergs län från och med den 7 maj till och med den 31 maj med löpande omprövning utifrån smittläget i länet.

Följande regionala skärpta rekommendationer gäller i Kronobergs län från den 7 maj till och med den 31 maj 2021

Smittskyddsläkaren i Kronobergs län rekommenderar:

  • att alla verkligen begränsar sina nära kontakter utanför arbetsplatser och skola genom att endast umgås med de personer som man normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
  • att arbetsgivare återigen ser över så att alla som kan arbeta hemifrån ges möjlighet att göra det.
  • att allmänheten inte anordnar eller deltar i arrangemang eller aktiviteter där människor samlas, till exempel fester och liknande socialt umgänge.
  • att kommunerna håller icke-nödvändig verksamhet som allmänheten har tillträde till stängd, med undantag för idrotts-, fritid- och kulturverksamhet för barn.
  • att vuxna inte tränar tillsammans i grupp inomhus (gäller ej yrkesmässig idrott).
  • att man handlar ensam och besöker butiker på tider då det inte är trängsel.
  • att avvakta med att låta barn och ungdomar spela matcher och delta i tävlingar.
  • att vuxna och ungdomar födda 2004 och tidigare använder engångsmunskydd vid resor i kollektivtrafiken på vardagar klockan 07.00–09.00 och 16.00–18.00 samt även övrig tid om det förekommer trängsel på bussar och/eller tåg.
  • att munskydd övervägs på arbetsplatser där fall av covid-19 konstaterats, i situationer där man inte kan undvika nära kontakt mellan vuxna personer under längre tid (inom 2 meter mer än 15 minuter under 1 dygn). Använd alltid CE-märkt engångsmunskydd och använd det på ett korrekt sätt, se Folkhälsomyndighetens information om hur man använder munskydd.

Sedan tidigare gäller att delvis distansundervisning rekommenderas på gymnasieskolorna.

Restriktionerna gäller även för vaccinerade

Även vaccinerade personer rekommenderas att följa ovanstående när samhällspridningen är så hög som den är nu. Detta för att inget av vaccinerna ger ett fullständigt skydd mot att blir smittad och några riskerar även att bli svårt sjuka även om risken är mycket mindre för de som är vaccinerade.

Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller alltjämt och du har en skyldighet att följa dessa:

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna