Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Information om covid-19 till företag och föreningar

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 har Uppvidinge kommun skickat ut brev till företag och föreningar.

Brevet har skickats ut under veckan och innehåller information om de allmänna råden kring covid-19 och tips om hur man kan bidra till att minska smittspridningen.

Breven finns att ta del av i sin helhet under Länkar längre ner på sidan.

Skärpta råd för alla invånare

 • Avstå från att vistas i en inomhusmiljö där det finns risk för trängsel.
 • Följ verksamheters och butikers instruktioner om att hålla avstånd och maxantal personer i en lokal.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.
 • Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor med eller närmast anhöriga.

De skärpta råden har beslutats av Folkhälsomyndigheten och gäller till och med den 30 juni men kan förlängas. Region Kronobergs smittskyddsläkare ger också regionala råd, till exempel om distansstudier i gymnasieskolan.

Råd till föreningar

Föreningar kan bidra till att minska smittspridningen genom att följa Folkhälsomyndighetens råd. För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar:

 1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt
 2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Föreningar för idrott, kultur och fritid

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrott, kultur och fritidsaktiviteter:

 1. när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
 2. minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 3. avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig.

Minimera risken för smitta

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. För att personer födda 2001 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta bör de:

 1. hålla avstånd till varandra
 2. inte dela utrustning med varandra
 3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
 4. undvika gemensamma omklädningsrum
 5. resa till och från aktiviteten individuellt
 6. utföra aktiviteten i mindre grupper.

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2002 och senare.

Skärpta råd för verksamheter

 • Alla verksamheter uppmanas att vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. Vissa verksamheter omfattas av covid-19-lagen och måste informera besökare om vad som gäller.
 • Alla arbetsgivare uppmanas att vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden.

Bromsa smittan – det här kan din verksamhet göra

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan till exempel vara att verksamheten

 1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder med mera,
 2. markerar avstånd på golvet,
 3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
 4. erbjuder digitala alternativ,
 5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder handdesinfektion,
 6. minimerar antalet personer vid samma tidpunkt, särskilt i trånga lokaler, och
 7. anpassar öppettiderna.

Råden kommer från Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Råden gäller i dagsläget fram till och med den 30 juni.

Lyssna