Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fortsatt fokus på trygghet i årets medborgarlöften

Chefen för Lokalpolisområde Nybro, Lotta Petersson, och kommunstyrelsens ordförande, Niklas Jonsson, skriver under årets medborgarlöften. Foto: Uppvidinge Tidning.

Chefen för Lokalpolisområde Nybro, Lotta Petersson, och kommunstyrelsens ordförande, Niklas Jonsson, skriver under årets medborgarlöften. Foto: Uppvidinge Tidning.

Invånarnas trygghet står i centrum i Polisens och Uppvidinge kommuns gemensamma medborgarlöften för 2021.

Lokalpolisområde Nybro och Uppvidinge kommun har undertecknat medborgarlöften för 2021. De nya medborgarlöftena är en förlängning av de löften som gällde 2019-2020.

Det innebär att vi tillsammans kommer att fortsätta prioritera följande utvecklingsområden inom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete:

  • Invånarnas trygghet och säkerhet med fokus på offentliga miljöer.
  • ANDTS-situationen (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) bland högstadie- och gymnasieungdomar samt unga vuxna.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans:

  • Öka invånarnas trygghetskänsla genom aktiv närvaro på platser som upplevs otrygga.
  • Kartlägga och agera mot oro över ANDTS-situationen bland ungdomar.
  • Kommunicera trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.

Medborgarlöftena har undertecknats av Lotta Petersson, chef för Lokalpolisområde Nybro och Niklas Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

- Medborgarlöftet är för mig ett bevis på det samarbete kommunen och polisen har för att utveckla och stärka trygghetskänslan för alla våra kommuninvånare. I ett tryggt samhälle har vi större och bättre chans att utveckla oss själva och förverkliga våra drömmer, säger Niklas Jonsson.

Trygghetsmätningen ligger till grund för medborgarlöftena

Valet av medborgarlöften grundar sig bland annat på den årliga trygghetsmätningen som Polisen och kommunen gör. Mätningen visar att det är en relativt låg risk för invånarna att utsättas för brott. I Uppvidinge kommun är det fem problem som återkommande utmärker sig:

  • Bilister kör för fort
  • Buskörning med moped
  • Oro för inbrott
  • Upplevd låg polisnärvaro
  • Oro över ANDTS-situationen bland ungdomar

Fortsatt arbete i det lokala brottsförebyggande rådet

Under hela 2021 kommer det lokala brottsförebyggande rådet att arbeta med de områden som pekas ut i medborgarlöftena. Anders Käll (M) är ordförande och betonar vikten av samarbete:

- Våra åtaganden bygger på en kontinuerlig samverkan mellan Uppvidinge kommun och Lokalpolisområde Nybro, säger Anders Käll.

Lyssna