Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya priser för tomtmark

En nybyggd villa och en grävmaskin. Foto: Roland Magnusson/Mostphotos

Foto: Roland Magnusson/Mostphotos

Kommunfullmäktige har beslutat om nya priser för tomtmark, både för bostadstomter och tomter för verksamheter.

Sedan 2021-03-08 gäller nya priser vid köp av kommunal mark. Priserna är anpassade efter om det är råmark eller om tomten är iordningställd och när den i så fall är iordningställd.

Priser för tomter för bostäder

Mark för enbostadshus

  • Pris för råmark avsedd för enbostadshus: 58 kronor per kvadratmeter.
  • Pris för tomtmark avsedd för enbostadshus iordningsställd före 2014-12-31: 60 kronor per kvadratmeter.
  • Pris för tomtmark avsedd för enbostadshus iordningställd mellan 2015-01-01 och 2020-12-31: 80 kronor per kvadratmeter (Gripagården, Lenhovda och Fältvägen, Åseda).
  • Pris på nya områden iordningsställda efter 2021-01-01: fastställs områdesvis i enlighet med ”Riktlinjer för mark, tomtmark och exploatering – process, redovisning och prissättning". Så snart ett nytt område är prissatt (enligt delegationsordningen) läggs det till på denna prislista.

Mark för flerbostadshus

  • Pris för råmark avsedd för flerbostadshus: 100 kronor per kvadratmeter.
  • Pris för tomtmark avsedd för flerbostadshus: fastställs områdesvis i enlighet med ”Riktlinjer för mark, tomtmark och exploatering – process, redovisning och prissättning”. Så snart ett nytt område är prissatt (enligt delegationsordningen) läggs det till på denna lista.

Pris på mark för verksamheter

  • Pris för råmark i hela Uppvidinge kommun: 25 kronor per kvadratmeter.

När ett nytt område exploateras kommer det att värderas och prissättas utifrån riktlinjen om att alla kostnader för området vägs in. Så fort ett nytt område är prissatt läggs det till på prislistan.

Läs mer om våra tomter

På våra sidor om mark och lokaler finns mer information om priser och vilka villkor som gäller vid ett köp:

Tomter för bostäder

Industritomter

Lyssna