Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Befolkningen minskade under 2020

En glad liten pojke och hans mamma och pappa. Foto.

Nya siffror från SCB visar att befolkningen i Uppvidinge minskade med 90 personer under 2020.

De senaste åren har befolkningen i Uppvidinge kommun ökat i en relativt stadig takt men under 2020 har det skett en minskning med 90 personer. Den största minskningen skedde i början av 2020 och sista kvartalet vände siffrorna uppåt igen. Den 31 december 2020 bodde 9 498 personer i Uppvidinge.

Befolkningen har minskat i alla kommundelar, utom i Åseda. Störst har minskningen varit i Norrhult och Lenhovda. Det har varit låga födelsetal och marginellt högre dödstal samt kraftigt minskat invandringsnetto under 2020. Inrikes inflyttningsnetto ligger på samma nivå som de två senaste åren. Tappet är störst i åldrarna 16-18 och 19-64. Däremot har vi fått fler barn i skolåldern.

Sett över en tioårsperiod har befolkningen i Uppvidinge ökat med 2,7 procent, från 9 244 till 9 498.

Hur befolkningsutvecklingen har sett ut de senaste året fördelat på de olika orterna finns att läsa på vår sida med kommunfakta och statistik:

Kommunfakta - Uppvidinge kommun

Lyssna