Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppvidinge kommun har vänt minus till plus

35,7 miljoner är det preliminära resultatet för Uppvidinge kommun 2020. Det innebär det negativa balanskravet nu kan återställas.

Bokslutsprognosen för 2020 visar på ett positivt resultat. Budgetunderskottet från 2019 på minus 18,8 miljoner kronor har vänts till plus 35,7 miljoner enligt det preliminära resultatet för 2020.

Nämnderna och Kommunstyrelsen redovisar ett positivt budgetutfall på 9,6 miljoner kronor. Tillskotten från staten 2020, tillsammans med ett förbättrat utfall för bland annat pensioner och finansiella poster ger ett bättre resultat än tidigare prognos.

- Med en bättre ekonomi och verksamheter med god kvalitet känns det bra att starta 2021, nu med bättre förutsättningar än på flera år och en investeringsplan för Uppvidinge som kommer utveckla kommunen framåt, säger Kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson (S).

En starkare ekonomi möjliggör en snabbare utveckling

Resultatet betyder att Uppvidinge kommun nu helt kan återställa det negativa balanskravet från 2017, 2018 och 2019 och anpassa verksamhet och ekonomi för framtida utveckling av kommunen lite snabbare. Det pågående omstruktureringsarbetet och de planerade investeringarna med byggnation av exempelvis förskolor, trygghetsboende, och bibliotek som behöver göras för våra invånare fortsätter som planerat med en starkare ekonomi.

- Som Kommunstyrelsens ordförande är jag glad att vi redan nu i bokslut för 2020 kan återställa balanskravet och skapa möjlighet att blicka framåt och utveckla kommunen för våra invånare och företag. Vi har under en relativt kort tid lyckats ställa om från underskott till överskott. Dock kvarstår mycket arbete för att vi ska kunna behålla en god ekonomi långsiktigt, säger Niklas Jonsson (S).

Fortsatt behov av att anpassa verksamheterna

Kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson understryker att det är viktigt att kommunen fortsätter anpassa verksamheterna och ekonomin utifrån de behov som finns långsiktigt. Det statliga stödet till kommunerna kommer på sikt att minska då det delvis är en effekt av pandemin.

Lyssna