Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Information om vaccin mot covid-19

En hand i blå handske håller i en vaccinspruta. Foto.

När vaccineringen mot covid-19 startar i Kronobergs län kommer de mest utsatta att prioriteras först.

Inledningsvis, när de första vaccindoserna kommer till Sverige, behöver de först och främst gå till personer som har det allra största behovet av skydd.

Folkhälsomyndighetens arbete med att utveckla planeringen för vaccinationsinsatserna pågår, tillsammans med bland annat regionernas planering för genomförandet.

För Region Kronoberg och Uppvidinge kommun beräknas vaccinationerna påbörjas någon gång i januari 2021.

Prioritering för vaccinering

Det främsta målet med vaccinationerna är att skydda liv och hälsa. Därför rekommenderas att personer som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom och död erbjuds vaccinet först, när de första doserna kommer.

Region Kronoberg och Uppvidinge kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande prioriteringsgrupper för vaccinering och därav kommer följande prioritering gälla:

Prioriteringsgrupp 1:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst
  • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.
  • Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst.

Läs mer i Nationell plan för vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Prioriteringsgrupp 2 och 3:

  • Övriga personer 70 år och äldre
  • Övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19
  • Övriga personer 18–69 år som tillhör riskgrupper

Arbetet med att precisera prioriteringarna och riskgrupperna pågår.

Prioriteringsgrupp 4:

  • Övriga personer 18–69 år som inte tillhör riskgrupper.

På 1177.se finns mer information om vaccin mot covid-19:

1177 Om vaccin mot covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna