Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Solgården avvecklas som särskilt boende

Kommunfullmäktige har beslutat att Solgården i Norrhult ska avvecklas som särskilt boende.

Beslutet togs 2020-12-15. Startdatum för avvecklingen är 2021-04-01. De boende på Solgården kommer att erbjudas plats på andra särskilda boenden i kommunen. Socialnämnden och Socialförvaltningen kommer att arbeta med att verkställa beslutet.

Socialnämnden kommer också att jobba vidare med processen att skapa ett samlat demenscentrum i kommunen.

Ärendet som handlar om att bygga om delar av Solgårdens lokaler till trygghetsboende återremitterades och kommer att tas upp igen vid ett senare tillfälle.

Lyssna