Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunfullmäktige anpassas för att minska risken för smittspridning

För att minska risken för smittspridning av covid-19 anpassas Kommunfullmäktiges möte den 15 december. Ledamöterna deltar digitalt.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning av coronaviruset ska mötesarrangörer göra en riskbedömning och vidta åtgärder inför varje möte.

Med anledning av ökad smittspridning i Kronobergs län vidtas följande åtgärder inför Kommunfullmäktiges sammanträde:

  • Sammanträdet startar klockan 18.00.
  • Ledamöter och ersättare deltar digitalt.
  • Platser för allmänheten finns i anslutning till möteslokalen (antal personer 8+8). Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning.
  • Allmänhetens frågestund genomförs enligt beskrivningen nedan.

Allmänhetens frågestund

Sammanträdet inleds med Allmänhetens frågestund där fullmäktiges presidie läser upp inkomna frågor och låter den ledamot som kan/vill besvara frågeställningen.

Du skickar din fråga via e-post till alexander.arbman@uppvidinge.se senast dagen före sammanträdet, den 14 december. Rubricera ditt meddelande med ”Allmänhetens frågestund” och tydliggör vem som frågan är ställd till.

Vänligen notera att frågor kommer behandlas i den utsträckning som är möjlig. Om det kommer in många frågor behöver fullmäktiges presidie skapa ett urval. Presidiets intention är att samtliga frågor ska kunna ställas och besvaras. De frågor som inte hinner besvaras den 15 december kommer istället kunna besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 2 februari 2021.

Alla svar kommer också att skickas skriftligt till frågeställaren.

Dagordning

Dagordning till mötet hittar du här på webbplatsen under Kommun och politik/Möten, kallelser och protokoll/Kallelser.

Mötet hålls i Norrhults Folkets hus i Norrhult den 15 december klockan 18.00.

Lyssna