Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Distansundervisning för gymnasieelever

Dator, pennor och hörlurar. Foto.

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat om distansundervisning på gymnasieskolorna mellan 7 december och 6 januari.

Beslutet innebär att gymnasieskolorna delvis stänger och inför distansundervisning för eleverna. Åtgärden görs för att minska smittspridningen av covid-19. Gymnasiesärskolan berörs inte.

Undantag görs för:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp,
  • nationella prov,
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans,
  • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och
  • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

De elever som läser introduktionsprogram på Uppvidinge Lärcenter berörs alltså inte och kommer fortsätta ha undervisning på plats.

Uppvidinge kommun kommer inte att erbjuda skolmat till de elever som under den här perioden har distansundervisning.

Lyssna