Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Åtgärder i Uppvidinge kommun med anledning av skärpta råd

Kommunchef Anne Hallberg

Kommunchef Anne Hallberg meddelar att kommunen nu vidtar ett antal åtgärder med anledning av de skärpta råden i Kronobergs län.

Med anledning av skärpta råd i Kronoberg vidtar Uppvidinge kommun ett antal åtgärder för att minska smittspridningen.

Folkhälsomyndigheten och Region Kronobergs smittskyddsläkare har beslutat om skärpta råd i Kronobergs län till och med den 26 november. Med anledning av detta vidtar Uppvidinge kommun ett antal åtgärder för att minska smittspridningen.

Vilka de skärpta råden är kan du läsa om i en separat artikel:

Skärpta råd i Kronoberg för att minska smittspridning av covid-19

Exempel på åtgärder:

  • Extra kontroller och information till butiker och andra verksamheter om åtgärder för att förhindra trängsel.
  • Vi uppmanar besökare till närstående på särskilda boenden att använda de säkra mötesplatser som finns.
  • Vi tar emot ett begränsat antal besökare samtidigt i receptionen i kommunhuset. Begränsningar kan även förekomma inom andra verksamheter.
  • Biblioteken behåller sina öppettider men är enbart öppna för utlåning och samhällsinformation, ej som mötesplatser.
  • Allmänhetens åkning i ishallarna tas bort.
  • De kommunala sporthallarna hålls öppna för att personer födda 2005 och senare ska kunna idrotta. Vi tar inte emot några bokningar av aktiviteter för personer födda före 2005.
  • Samtliga kommunala evenemang ställs in eller skjuts upp. Det gäller exempelvis konserter och utställningar.
  • Vi stänger ner möjligheten att på vår webbplats och på kommunsidorna i Uppvidinge Tidning annonsera om evenemang där man fysiskt träffas. Evenemang, exempelvis digitala, som man kan ta del av utan att träffa andra går bra att annonsera om.
  • Vi uppmanar till utökat hemarbete för kommunanställda som har möjlighet att jobba hemifrån.

Allt kommunalt arbete pågår som vanligt. Vi följer läget och anpassar våra verksamheter utifrån eventuella förändringar.

Anne Hallberg
Kommunchef

Lyssna