Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Samarbete är nyckelordet i corona-arbetet

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Bodin har. Foto.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Bodin har jobbat intensivt med frågor kring coronaviruset sedan pandemin startade.

Rutiner och samarbete är viktiga faktorer för att hålla covid-19 utanför verksamheterna, säger medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Bodin.

Sedan coronaviruset började sprida sig i Sverige i början av året har alla kommunala verksamheter jobbat intensivt med frågan och med åtgärder för att begränsa smittspridningen.

Socialförvaltningen är den förvaltning som har påverkats mest i det dagliga arbetet och särskilt inom äldreomsorgen har pandemin gjort sig ständigt påmind.

Som medicinskt ansvarig sjuksköterska är Lena Bodin spindeln i nätet. Hon samarbetar nära med vårdhygien och smittskyddsenheten på Region Kronoberg och bistår med sin kompetens och kunskap i kommunens verksamheter.

- Nyckelordet är samarbete. Det har varit ett intensivt arbete, både tillsammans med Region Kronoberg, andra kommuner, inom vår ledning och ut mot verksamheterna för att ge en tydlighet i hur vi ska jobba för att minska risken att smitta de människor som behöver våra insatser och vårt stöd, säger Lena Bodin.

Att personalen följer rutinerna är avgörande

I hela landet har äldreomsorgen fått stor uppmärksamhet under coronapandemin. Omsorgstagarna är en utsatt riskgrupp och många boenden i Sverige har drabbats hårt av smittspridning.

Under en lång period under våren, sommaren och hösten har Uppvidinge kommuns särskilda boenden varit förskonade från smitta. Samhällsspridningen har troligen inte varit lika stor i Uppvidinge som i större kommuner och städer, vilket säkert har bidragit, men Lena Bodin framhåller också det goda samarbetet inom kommunen. Ett exempel är att städpersonalen har utökat sina insatser på de särskilda boendena och ett annat att de säkra mötesplatserna där närstående kunnat träffa de boende på ett säkert sätt, har fungerat bra.

Det gäller också att hela tiden följa utvecklingen av sjukdomen covid-19, av smittspridningen och av nya arbetssätt. Socialförvaltningens rutin för covid-19 har ändrats hela 14 gånger sedan pandemin startade för att vara så effektiv och pricksäker som möjligt i att förhindra smitta. Och här är efterlevnaden av största vikt:

- Det som har varit mest avgörande i att vi har lyckats så väl är nog att all personal har följt våra rutiner. Alla har gjort ett fantastiskt arbete! Det gäller även de förhållningsregler som kommer från Folkhälsomyndigheten, säger Lena Bodin.

Viktigt att alla besökare följer reglerna

Tidigare under hösten upphävde regeringen det generella besöksförbudet på landets särskilda boenden. För att undvika att smittspridningen ska ta fart är det viktigt att alla besökare följer de regler som finns.

- Många människor som har covid-19 känner inga symtom alls till att börja med och därför är avstånd och handhygien i sådana fall avgörande för om man smittar sin närstående eller inte. Ett sätt att minska risken är att använda våra säkra mötesplatser.

- I ordinärt boende gäller att man inte ska besöka sina nära och kära om man känner minsta symtom. Och även om man känner sig frisk är det viktigt att hålla avstånd. Det är inte heller lämpligt att ta med sina närstående till miljöer där många människor samlas, särskilt inte om de är i riskgrupp. I år är det också extra viktigt att vaccinera sig mot säsongsinfluensan, meddelar Lena Bodin.

Lyssna