Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Så informerar Uppvidinge kommun om bekräftad smitta i våra verksamheter

Coronavirus och nervsystemet i närbild. Foto.

Läs om hur vi som kommun informerar om bekräftad smitta i våra verksamheter.

Informationen nedan finns även i artikeln Håll dig uppdaterad om coronaviruset som alltid ligger i topp bland våra nyheter på uppvidinge.se.

Vid bekräftad smitta i någon av våra verksamheter kommer vi att informera när vi blir uppmanade av Region Kronobergs smittskyddsenhet att göra så.

Det är Region Kronobergs smittskyddsenhet som ansvarar för smittspårning och som ger instruktioner om hur smittspårningen ska gå till. Instruktioner som smittskyddsenheten ger ska följas eftersom covid-19 omfattas av smittskyddslagen.

Har en person undersökts och fått diagnosen covid-19 får personen särskilda instruktioner direkt från smittskyddsenheten inom Region Kronoberg, om vilka som ska kontaktas och informeras.

Uppvidinge kommun informerar om åtgärder vidtas utifrån bekräftad smitta i kommunala verksamheter.

Var vaksam på symptom

Om en bekräftat smittad person har varit i kommunens verksamhet 24 timmar innan symptom, kommer vi på uppmaning av Region Kronobergs smittskyddsenhet att informera om att smitta har funnits i verksamheten och att man ska vara vaksam på symptom.

Med hänsyn till bestämmelser om sekretess och den personliga integriteten kommunicerar inte Uppvidinge kommun kring enskilda sjukdomsfall. Vi kommer inte att tala om vem som är smittad. Vi kommer inte heller att löpande informera allmänheten och media om enskilda bekräftade fall i våra verksamheter.

Uppvidinge kommuns samtliga verksamheter följer utvecklingen och anpassar förhållningssätt och arbete efter rådande omständigheter.

Vid bekräftad smitta inom förskola, grundskola och lärcenter

Förskolor, grundskolor och lärcenter följer de anvisningar som Region Kronobergs smittskyddsenhet ger vid ett konstaterat fall av smitta som rör barn, elev, studerande eller personal i våra verksamheter. Det innebär att ansvarig rektor för verksamhet där fall har konstaterats informerar vårdnadshavare via mejl. Berörd vårdnadshavare, elev eller personal får alltid veta hur information till omgivningen ges. Om en verksamhet behöver stängas på grund av smitta, fattas det beslutet av förvaltningschefen tillsammans med Region Kronobergs smittskyddsenhet.

Vid bekräftad smitta inom socialförvaltningens verksamheter

Vid bekräftad smitta inom socialförvaltningens verksamheter informeras den personal som är berörd, att det finns smitta och vad vi gör för att begränsa smittspridningen. Övriga personer på avdelningen, gruppbostaden eller liknande och deras närstående får information om att smitta finns och vad vi gör för att begränsa smittspridningen.

De rutiner som vi följer för att undvika smitta, och som även beskriver hur vi ska agera vid en eventuell smittspridning, utgår från nationella myndigheters riktlinjer och är utformade i nära samarbete med enheten för vårdhygien och smittskyddsenheten i Region Kronoberg.

Med hänsyn till bestämmelser om sekretess och den personliga integriteten kommunicerar inte Uppvidinge kommun kring enskilda sjukdomsfall. Vi berättar inte vem som är smittad. Vi kommer inte heller att löpande informera allmänheten och media om enskilda bekräftade fall.

Vid frågor kommer vi att informera om vi har bekräftade fall inom våra verksamheter, men inte inom vilken verksamhet, eftersom det då finns risk att en enskild persons identitet röjs.

Region Kronoberg informerar om läget

Det finns konstaterad samhällsspridning av coronaviruset i hela Kronobergs län. Därför är det fortsatt viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer: Stanna hemma om du är sjuk, håll avstånd och undvik trängsel och tvätta händerna ofta.

Region Kronoberg uppdaterar varje vecka information om antal fall och rapport om läge:

Region Kronobergs information om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna