Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunfullmäktige anpassas för att minska risken för smittspridning

För att minska risken för smittspridning av covid-19 anpassas Kommunfullmäktiges möte den 3/11.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning av coronaviruset ska mötesarrangörer göra en riskbedömning och vidta åtgärder inför varje möte.

Smittspridningen har den senaste tiden ökat i Kronobergs län och efter riskbedömning vidtas flera åtgärder inför Kommunfullmäktiges sammanträde tisdagen den 3/11:

  • Allmänhetens frågestund utgår.
  • Dagordningen kortas.
  • Möteslokalen ordnas så att ledamöter och tjänstepersoner kan hålla avstånd.
  • Ingen servering av fika till ledamöterna.
  • I kallelsen till Kommunfullmäktige uppmanas ledamöterna att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer; att stanna hemma om du känner sjukdomssymtom, att tvätta händerna regelbundet och att hålla avstånd.
  • Platser för allmänheten finns i anslutning till möteslokalen.

De flesta av åtgärderna har genomförts sedan starten av pandemin men en riskbedömning görs inför varje möte.

Dagordning till mötet hittar du under Kommun och politik/Möten, kallelser och protokoll/Kallelser.

Mötet hålls i Borgen i Lenhovda den 3/11 klockan 18.30.

Lyssna