Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunfullmäktige beslutade om ändrade budgetförutsättningar

Spargris och diagram. Foto.

2020-10-06 tog Kommunfullmäktige beslut om ändrade budgetförutsättningar.

Årets budgetprocess har präglats av en ovanligt stor osäkerhet. Anledningen är den pågående coronapandemin som påverkar kommunen ekonomiskt både på lång och kort sikt.
På tisdagen beslutade Kommunfullmäktige om ändrade budgetförutsättningar inför att nämnder och Kommunstyrelsen ska ta fram förslag på budget och verksamhetsplan. Här sammanfattas beslutet:

  • Budgeten för generella och riktade statsbidrag samt skatteintäkterna justeras i enlighet med SKR:s skatteunderlagsprognos från augusti 2020 samt med föreslagna tillskott till kommunerna, totalt 10,9 miljoner kronor 2021, 8,6 miljoner kronor för 2022 och 6,4 miljoner kronor för 2022.
  • Befolkningsprognosen justeras ner med 100 invånare, vilket medför sänkt nivå i generella statsbidrag och skatteintäkter på totalt 5,9 miljoner kronor för 2021, 6,1 miljoner kronor för 2022 och 6,2 miljoner kronor för 2023.
  • Barn- och utbildningsnämndens budgetram tillförs ett årligt tillskott på 3 miljoner kronor, för högre kvalitet och bättre resultat i skolan.
  • I den centrala budgeten avsätts 3,2 miljoner kronor för 2021-2023, varav 1,2 miljoner avser satsning på omvårdnadspersonal och 2 miljoner kronor för ökade kostnader/satsningar till följd av pandemin.
  • Budgeten för underhåll av kommunägda fastigheter utökas med 1 miljon kronor per år för 2021, 2022 och 2023.

Mer underlag till beslutet finns i kallelsen till Kommunfullmäktige.

Lyssna