Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Beslut om Solgården skjuts upp

Solgården i Norrhult. Foto.

Det blev inget beslut om att avveckla Solgården som särskilt boende på tisdagens Kommunfullmäktige. Ärendet återremitteras.

Kommunfullmäktige behandlade under tisdagens sammanträde förslaget att påbörja en avveckling av Solgården i Norrhult som särskilt boende från och med den 1 januari 2021. Detta är en del i de strukturella förändringar inom Socialförvaltningen som Socialnämnden har föreslagit till Kommunfullmäktige.

Beslutet på Kommunfullmäktige blev att ärendet om avveckling av Solgården återremitteras, det vill säga skjuts upp. Det kommer därmed att behandlas vid ett senare tillfälle.

När det gäller det övergripande ärendet om strukturella förändringar inom Socialförvaltningen pågår en utredning om lokaler för trygghetsboende i Norrhult och demenscentrum på Storgården i Älghult. Denna utredning genomförs av kommunens lokalförsörjningsgrupp och ska redovisas för Kommunstyrelsen. Därefter kommer Kommunstyrelsen att ge förslag till Kommunfullmäktige.

Bakgrund

2020-03-09 beslutade Socialnämnden att föreslå följande till Kommunfullmäktige:

  • Att avveckla Storgården i Älghult som särskilt boende.
  • Att omvandla Storgården i Älghult till ett demenscentrum.
  • Att avveckla Solgården i Norrhult som särskilt boende.
  • Att ställa om Solgården till trygghetsboende.

Om Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget skulle det innebära att Uppvidinge kommun kommer att ha kvar två kommunala särskilda boenden: Olofsgården i Åseda och Lingården i Lenhovda. Totalt skulle det innebära 52 platser på särskilt boende, 6 tillfälliga platser och 24 demensplatser i kommunens egen regi. Den totala effekten av att avveckla Solgården och omvandla Storgården till ett demenscentrum skulle ge en årlig besparing på 9,3 miljoner kronor.

Anpassning efter invånarnas behov

Historiskt har det i Uppvidinge funnits ett särskilt boende i varje kommundel. Följden har blivit att kostnaderna för särskilt boende de senaste åren har överskridit budget, till viss del beroende på att det i perioder har funnits tomma platser och att det är små enheter som är svåra att bedriva kostnadseffektivt.

Platserna har inte heller matchat de behov som finns hos invånarna. Ett exempel är att flera som idag bor på särskilt boende egentligen är i behov av demensvård. Omställningen skulle göra att de som har behov av särskilt boende eller demensboende får rätt typ av boende. Samtidigt skulle vi också kunna erbjuda trygghetsboende, dit det inte behövs biståndsbeslut. På så sätt kommer de enskilda som behöver stöd och hjälp kunna erbjudas rätt insatser, vid rätt tid och med god kvalitet.

Tidigare artiklar

2020-08-20: Information efter Socialnämndens möte
2020-03-09: Socialnämnden föreslår trygghetsboende och demenscentrum

Lyssna