Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunfullmäktige anpassas för att minska risken för smittspridning

För att minska risken för smittspridning av covid-19 anpassas Kommunfullmäktiges möte den 6/10. Bland annat utgår Allmänhetens frågestund.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning av coronaviruset ska mötesarrangörer göra en riskbedömning och vidta åtgärder inför varje möte.

Smittspridningen har den senaste tiden ökat i Kronobergs län och efter riskbedömning vidtas flera åtgärder inför Kommunfullmäktiges sammanträde tisdagen den 6/10:

  • Högtalare kommer att finnas utanför fullmäktigesalen så att åhörare kan ta del av mötet. Tio platser kommer att finnas i foajén. Högtalare finns även utomhus. Inne i fullmäktigesalen finns plats för ledamöter, tjänstepersoner och media.
  • Allmänhetens frågestund utgår.
  • Dagordningen kortas.
  • Möteslokalen ordnas så att ledamöter och tjänstepersoner kan hålla avstånd.
  • Ingen servering av fika till ledamöterna.
  • I kallelsen till Kommunfullmäktige uppmanas ledamöterna att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer; att stanna hemma om du känner sjukdomssymtom, att tvätta händerna regelbundet och att hålla avstånd.

De flesta av åtgärderna har genomförts sedan starten av pandemin men en riskbedömning görs inför varje möte.

Dagordning till mötet hittar du under Kommun och politik/Möten, kallelser och protokoll/Kallelser.

Mötet hålls i Alstermo Folkets hus den 6/10 klockan 18.30.

Lyssna