Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya rutiner för besök på särskilda boenden

Lingården i Lenhovda. Foto.

Från 1 oktober får du besöka en närstående på särskilt boende. För att hindra smittspridning behöver besöken ske på ett säkert sätt.

Regeringen har beslutat att det nationella besöksförbudet på äldreboenden slutar gälla den 1 oktober. För att förhindra smittspridning av coronaviruset ska alla besök ske på ett säkert sätt och det finns särskilda regler och rutiner som besökarna ska följa.

Du som besöker en närstående ska vara helt symtomfri och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att tvätta händerna och hålla avstånd till andra.

Vi vill gärna att besöken sker på säkra mötesplatser och efter tidsbokning. Vi har alla ett ansvar för att minska risken för smittspridning och skydda personer i riskgrupp.

Regler för besökare

  • Känn noga efter så att ni inte har några symtom på covid -19! Om ni insjuknar under besöket bör ni informera personalen och lämna boendet.
  • Vid entrén och när ni kommer in i lägenheten/till säkra mötesplatsen ska ni sprita era händer.
  • Om möjlighet finns vill vi helst att besök sker på säkra mötesplatser och efter överenskommelse om tid, men besöken kan också ske i den enskildes bostad. Personal följer er hela vägen fram och tillbaka. Bestäm med personalen hur ni ska påkalla uppmärksamhet när ni ska avsluta besöket.
  • När ni passerar gemensamma utrymmen, till exempel i en korridor, ska ni hålla avstånd på minst 1,5 meter till övriga personer som uppehåller sig där.
  • Ni bör också hålla ett avstånd på 1,5 meter till den person ni besöker.
  • Om ni måste ha nära kontakt (närmare än 30 centimeter) ska ni informera personal om det så att ni får den skyddsutrustning som behövs för att förhindra smitta, samt får lära er hur den används.
  • Ni ska inte uppehålla er i gemensamma utrymmen och inte ha kontakt med personer som ni inte avser besöka.

Om smittspridning skulle uppstå på ett boende kan det bli aktuellt att återigen tillfälligt stänga för besök för att begränsa smittspridningen just på det boendet som är drabbat.

Lyssna